Får efterlevande make sälja en fastighet till underpris?

I mina föräldrars testamente står det "den efterlevande maken skall med äganderätt förfoga över bådas egendom, vilken efter bådas död skall delas enligt lag" Hade min mor rätt att sälja fastigheten för en tredjedel av marknadsvärdet till ett av mina syskon?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Aktuell lagstiftning är ärvdabalken (ÄB).

Jag tolkar det som att dina föräldrars testamente ger den efterlevande maken (den som avlider sist) rätt att med full äganderätt förfoga över egendomen, och att egendom efter bådas död ska delas. Det är flera saker som bör redas ut i din fråga.


Förordnande om full äganderätt – vad gäller för rätten till efterarv?

I testamentet har dina föräldrar, vad jag tolkar det som, kommit överens om att den som avlider sist ska ärva den först avlidna med full äganderätt. Detta har betydelse för rätten till efterarv, eftersom full äganderätt inkräktar på denna rätt.

Skillnaden mellan att ärva med fri förfoganderätt och att ärva med full äganderätt, är att egendom som ärvs med fri förfoganderätt medför ett antal begränsningar. Egendom som ärvs med fri förfoganderätt får inte ges bort i gåva eller testamenteras bort, medan egendom som ärvs med full äganderätt får disponeras på valfritt sätt utan några begränsningar.

Bröstarvingar har alltid rätt att få sin laglott, och om testamentet kränker detta kan den bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB) och det är denna del som kommer läggas till grund för beräkningen av kvotdelen för efterarv.


Vad gäller för fastigheten som såldes till underpris?

Det framgår att din mor sålde en fastighet under marknadspriset. Om fastighetens taxeringsvärde är lägre än fastighetens marknadsvärde säljs fastigheten till underpris, vilket enligt praxis gör att det kommer räknas som en gåva. Detta presumeras vara förskott på arv, eftersom gåvan skedde till en bröstarvinge (6 kap. 1 § ÄB). När er mor dör kommer den gåva som din syster fick (köp av fastighet till underpris) avräknas på hennes del (6 kap. 5 § ÄB). Det finns däremot ingen regel som talar om att din mor inte hade rätt att sälja fastigheten till underpris, bara att detta kommer räknas som gåva och därför avräknas på din systers arv.


Sammanfattning

Ett testamente med förordnande om full äganderätt inkräktar på rätten till efterarv genom lag. Efterarvsrätt kräver att egendomen ärvs med fri förfoganderätt eller exempelvis nyttjanderätt. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB) och kan jämka testamentet för att få ut denna (7 kap. 3 § ÄB). I ditt fall handlar det om rätten till efterarv.

Vad gäller fastigheten räknas försäljning till underpris som gåva, vilket ger en presumtion om förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB), vilket leder till att denna del ska avräknas på arvet (6 kap. 5 § ÄB).


Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att kontakta någon av våra jurister (se här), eller ställa en ny fråga!

Vänligen,


Anna SalanderRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning