Får du sälja aktier som du har ärvt?

2020-10-14 i Bolag
FRÅGA
Hej jag har fått ärva tre stycken LFS aktier som inte är börsnoterade som jag vill sälja kan jag det
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om aktier och aktiebolag finns bland annat i aktiebolagslagen (ABL).

Aktier kan överlåtas fritt

Aktier kan som utgångspunkt överlåtas fritt och därmed skulle du kunna sälja aktierna om du vill det (AB 4 kap. 7 §). Det finns dock en möjlighet att begränsa aktiers överlåtbarhet om ett förbehåll finns inskrivet i bolagsordningen.

Förbehåll i bolagsordningen

Dessa typer av förbehåll är samtyckesförbehåll (ABL 4 kap. 8 §), förköpsförbehåll (ABL 4 kap. 18 §) eller hembudsförbehåll (ABL 4 kap. 27 §).

Därmed måste du begära att få se bolagsordningen för det aktiebolag där du har fått ärva aktierna i och undersöka om det finns ett förbehåll för de aktier som du har fått ärva. De olika typerna av förbehåll hindrar dig dock inte att sälja aktierna, utan de begränsar kretsen som du kan sälja aktierna till.

Samtyckesförbehållet innebär att du måste höra med aktiebolaget innan du säljer aktierna till en ny ägare. Förköpsförbehållet innebär att en annan aktieägare eller någon annan ska få möjlighet att köpa aktierna av dig först. Hembudsförbehållet innebär att en aktieägare eller någon annan ska ha rätt att köpa aktierna till den person som du har sålt aktierna till.

Överlåtelseförbud

Därutöver finns det en möjlighet att skriva in ett överlåtelseförbud i ett testamente eller arvskifteshandling, som innebär att du inte får sälja aktierna vidare (NJA 1990 s 18). Du bör därför även undersöka vad det står i testamentet om det finns ett sådant och även undersöka vad som står i arvskifteshandlingen, dvs det avtal som skrivs mellan delägarna i dödsboet om hur tillgångarna ska fördelas.

Sammanfattning

Utgångspunkten är att du kan sälja aktierna om du vill detta. Däremot måste du undersöka vad som står i bolagsordningen för det aktiebolag som du äger aktierna i, eftersom det kan finnas ett förbehåll som begränsar din möjlighet att sälja aktierna. Därutöver bör du undersöka om det finns ett överlåtelseförbud i ett eventuellt testamente eller i arvskifteshandlingen.

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (674)
2020-10-26 Hur många aktier får det finnas i ett aktiebolag?
2020-10-24 Jäv för styrelseledamot
2020-10-24 När anses en bolagsman har avgått från ett handelsbolag? Kan en bolagsman bli skyldig att svara för bolagets förbindelser även efter denne har avgått?
2020-10-22 Uppsägning av bolagsavtal

Alla besvarade frågor (85407)