FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal03/10/2020

Får den som betalat bostaden behålla denna vid separation?

Om den ena parten stått för hela kontantinsatsen till ett gemensamt boende, har hen då rätt att få behålla den vid separation från ett samboförhållande, även om endast en muntlig överenskommelse finns och inget samboavtal upprättats?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i sambolagen (SamboL).

När sambor separerar ska en bodelning ske ifall en sambo begär detta inom ett år. Det är alltså möjligt att ni helt enkelt separerar och kommer överens om vem som tar vad utan att ingå en formell bodelning. Ifall någon begär en bodelning är det er s.k "samboegendom" som ska ingå i denna (SamboL 8§).

Begreppet samboegendom omfattar er gemensamma bostad (dvs där ni bor) ifall denna köpts för gemensam användning (SamboL 3§ och ). Alltså kommer bostaden du betalat kontantinsatsen för som utgångspunkt ingå. Detta kan ändras endast genom ett skriftligt avtal som undertecknas av er båda (SamboL 9§). Ett muntligt avtal är inte tillräckligt.

Dock innebär detta endast att bostaden ska ingå i bodelningen. I en bodelning ska värdet av er samboegendom med avdrag för skulder kopplade till denna räknas samman (SamboL 13§). Detta värde delas sedan lika mellan er (SamboL 14§). Det är sedan upp till er att fördela egendomen så att värdet delas lika (SamboL 16§ 1st). Dock har den som bäst behöver bostaden rätt till denna ifall det är "skäligt" och denne tar över lånen (SamboL 16§ 2-3st). Eftersom du stått för hela kontantinsatsen skulle det förmodligen inte ses som skäligt varför du troligtvis skulle få behålla bostaden. Dock får du mindre av den övriga samboegendomen då och kanske måste lösa ut din sambo ifall värdet av bostaden överstiger värdet av resten av samboegendomen.

Notera att jag har redogjort för huvudreglerna. Det finns vissa specialbestämmelser som kan bli relevanta. Att du upp alla dessa skulle dock inte hjälpa dig särskilt mycket just nu. Mitt råd är att upprätta ett samboavtal där ni reglerar vad som ska ske med bostaden (och annan samboegendom, dvs främst inredning).

Jag hoppas du fått svar på din fråga, du är självklart varmt välkommen att ställa följdfrågor till oss på Lawline.

Adam WinqvistRådgivare