Får den ena föräldern flytta med barnen utan den andras samtycke?

2020-05-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad som gäller när ett par med barn vill skiljas, de har gemensam vårdnad. Däremot så vill den ena personen lämna staden med barnen fast att dens partner inte vill att hen lämnar med barnen, då barnen har sin trygghet här. Har den rätt att lämna staden utan godkännandet av från föräldern till barnen. Föräldern har inget missbruk eller psykisk ohälsa. Så hur gäller det där?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När föräldrar har gemensam vårdnad är det föräldrarnas ansvar att tillsammans bestämma i frågor som rör barnen. Det innebär att den ena föräldern inte själv kan bestämma i större frågor gällande barnen. En sådan fråga är till exempel var barnen ska bo efter en skilsmässa.

(6 kap 11 och 13 § föräldrabalken).

Med andra ord måste en längre flytt godkännas av båda föräldrarna. Detta eftersom det är deras gemensamma ansvar att komma överens i frågor om barnens boende, skola och fritidsaktiviteter.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (784)
2020-11-30 Omständigheter som påverkar vårdnadsfrågan
2020-11-30 ​Gemensam vårdnad och samarrbetssvårigheter.
2020-11-30 Vårdnad av barn
2020-11-30 Kan ena föräldern kräva ensam vårdnad? Kan styvförälder adoptera barn utan samtycke från förälder?

Alla besvarade frågor (86816)