Får den ena föräldern ensamt bestämma om byte av veckor?

2021-03-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Hej!Jag har 2 barn som jag har delad vårdnad om.Barnen bor hos oss växelvis varannan vecka.Nu vill deras pappa byta vecka för det ska gynna honom för han valde själv på hans jobb att byta skift vecka utan fråga mig om det skulle gå bra å byta vecka.. Så han vill vara ledig helg med barnen. Ja jobbar själv skift å helgjobb och som ja har det nu är ja ledig helg när jag har barnen. . Kan han bestämma att byta vecka med barnen ?? För han ska ledig helg med barnen, blir det så!! Då jobbar ja helg när ja har barnen..Ja har sagt Nej , att byta vecka med honom för han valde själv att ändra sin skiftvecka på jobbet utan fråga mig först om det skulle funkar med att byta vecka. För ja kan inte ändra min skiftvecka på jobbet .. Kan han bestämma att byta vecka bara så där???.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om dina barns pappa själv får bestämma att ni ska byta veckor. Regler om detta finns i föräldrabalken (FB).

Beslut som rör barns boende ska tas gemensamt

Vid gemensam vårdad, det vill säga delad vårdnad, ska beslut som rör barnets personliga angelägenheter tas av föräldrarna gemensamt (6 kap. 13 § 1 st. FB). Detta innebär alltså att föräldrarna måste vara överens. Om ett beslut kring vårdnaden inte utan olägenhet kan skjutas upp, får en förälder dock under vissa förutsättningar ensamt fatta beslut. Det som krävs är att den andra föräldern till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak inte kan vara delaktig. Är beslutet av ingripande betydelse för barnets framtid, såsom barnets boende, får dock den ena föräldern inte bestämma själv, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det (6 kap. 13 § 2 st. FB).

Då du och dina barns pappa har gemensam vårdnad, får han alltså inte själv besluta om att ni ska byta veckor. Det finns inte något, baserat på informationen i din fråga, som tyder på att du inte skulle kunna vara delaktig i beslutet, varför undantaget om att en förälder får besluta ensamt inte blir aktuellt här.

Vad kan du göra om ni inte kommer överens?

Skulle det vara så att ni inte kan enas om vem som ska ha vilka veckor, kan familjerätten i er kommun hjälpa er att komma överens. Detta sker genom så kallade samarbetssamtal (6 kap. 18 § FB). Om ni då lyckas enas kan familjerätten också hjälpa er att skriva ett avtal om hur boendesituationen ska se ut framöver (6 kap. 14 § 2 st. FB)

Sammanfattning

Dina barn pappa kan alltså inte ensamt besluta om att ni ska byta veckor. Om ni inte lyckas komma överens om vem som ska ha vilka veckor, rekommenderar jag dig att ta kontakt med familjerätten i er kommun.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?