FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt03/12/2018

Får den ena föräldern bestämma över den andra?

Hej,

Jag och min ex-man är skilda sedan 1 år och vi har tre barn tillsammans i åldrarna 14,13 och 9 år.

Vi har länge haft ett upplägg med barnen där de har varit hos honom jämna veckor men nu har jag träffat en ny partner och vill gärna byta veckor på grund av min partners barnveckor.

Det skulle även bättre passa med mitt arbetsshema om vi bytte så att jag har barnen jämna veckor.

Min ex-man totalvägrar att byta och det har blivit ett mycket infekterat ämne mellan oss.

Han den ena föräldern rätt att bestämma öven den andre? vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Det innebär att för det fall att ni hamnar i en tvist hos domstol är det barnets bästa som ska vara avgörande, inte vad som är bäst för er som föräldrar eller vad som fungerar bäst med den andra partnerns barnveckor.

Det bästa är om ni kan komma överens

Din ex-man har inte rätt att bestämma över dig och att ni även fortsättningsvis ska ha jämna veckor. Likaledes har du inte rätt att själv bestämma att ni ska byta veckor. Hur boendet/umgänget ska se ut är något ni gemensamt måste enas om.

Kan ni inte enas om det är min rekommendation att du i första hand vänder dig till familjerätten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Om din ex-man går med på det kan ni träffas för ett sådant samtal. Om ni är överens om det kan familjerätten hjälpa er att skriva ett avtal om hur umgänge och boende ska se ut framöver.

Jag är personligen av uppfattningen att familjerätten inte ska underskattas. Det är i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten ska vara objektiv och se till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog, vilket ibland kan vara svårt att klara själv i en konfliktfylld relation. För att komma i kontakt med familjerätten kan du ringa till växeln i din kommun och be om att bli kopplad.

Ett alternativ är att kontakta en jurist och eventuellt stämma den andra föräldern

Kan ni inte enas i samarbetssamtal, alternativt att den andra föräldern inte vill delta i sådana, kan du vända dig till en jurist. En jurist kan hjälpa dig att upprätta ett förslag till avtal om hur boende och umgänge ska se ut och även kontakta den andra föräldern i ärendet. Det finns alltid en möjlighet att den andra föräldern inte vill att ni strider i domstol och att ni kan komma överens om en ändring med hjälp av en jurist.

Är en överenskommelse inte möjlig är ett alternativ att stämma den andra föräldern om boende, umgänge och/eller vårdnad. Om du väljer att stämma din ex-man för att få till stånd en ändring av vilka veckor ni ska ha barnen är min rekommendation att du anlitar en jurist som företräder dig. Det är dels svårt att företräda sig själv, dels är det svårt att förhålla sig objektiv i familjerättsliga mål då det ofta är många känslor som spelar in.

Avslutningsvis vill jag råda dig att försöka enas med din ex-man. Kan ni inte enas är ett alternativ att du vänder dig till familjerätten eller att du kontaktar en jurist. Ha dock i åtanke att för det fall att ni hamnar i domstol är det avgörande vad som är bäst för era barn, inte vad som är bäst för dig eller vad som är bäst för din ex-man.

Om du behöver hjälp av en jurist är du varmt välkommen att boka tid med någon av Lawlines jurister. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per telefon, e-post och Skype; det som passar dig bäst.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till! Tveka inte att höra av dig om du undrar över något mer!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000