Får den ena föräldern begränsa kontakten?

2019-02-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej,Jag och mina barns mamma är skilda sedan en tid tillbaka och vi har idag gemensam vårdnad. Varannan vecka. De veckor som barnen är hos sin mamma så får jag ingen möjlighet att prata med dem då de inte får ringa mig när de vill. De är åtta och fem år gamla idag.Detta har pågått egentligen hela tiden och nu så köpte jag en telefon till min åttaåring som de kunde ha för att hålla kontakten. Jag såg till att mamman fick numret så att hon också kunde ringa om hon ville. Första veckan de hade med sig telefonen till sin mamma så tog hon den ifrån dem och gömde den så att de inte kan ringa. Jag har köpt telefonen och betalar för abonnemang. Har hon rätt att göra så? Att ta telefonen ifrån dem?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Beklagar din situation, du verkar försöka tillgodose barnens behov och trygghet. Vårdnadens största nackdel juridiskt är att det finns inga regler på hur man får och inte får agera i detalj, och inte heller några sanktioner om man beter sig illa. Däremot är grundregeln att föräldrar ska samarbeta så att vårdnaden sköts så bra som möjligt och om den inte gör det och konflikterna är stora så kan detta till slut leda till en tvist om ensam vårdnad för den mest lämpade. Även om jag förstår din frustration är inte denna konflikt så står att man vill släcka någons vårdnadshavande. Det innebär dock inte att det mamman gör är okej. Allt som sker i vårdnaden ska vara för barnets bästa. I Sverige har vi en lagstadgad princip som heter barnets bästa, och det är avgörande i alla frågor om vårdnaden för barnet.

Barnets bästa

Bedömningen om vad som är bäst för barnet är lagstadgat och består av flera olika aspekter. Först och främst får det inte finnas någon risk att barnet far illa hos ena föräldern. Om barnet far illa hos ena föräldern är det ett väldigt starkt incitament till att denne föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare. Man främjar kontinuitet i barnens liv på det vis att man inte vill "rycka upp" barn ur sitt hem, där denne har skola, vänner och egen trygghet. Desto äldre barnet är desto fler aktiviteter/tryggheter/kontakter brukar barnet ha och därför kan principen om kontinuitet väga starkt för lite äldre barn. Man beaktar även att varje barn har en rätt till god kontakt och relation till båda föräldrarna. Forskning har visat att barnet mår psykiskt bättre om denne har en god relation till båda sina föräldrar. Observera dock att man talar om barnets rätt till kontakt, inte föräldrarnas rätt till kontakt. Man gör bedömningen utifrån barnet. Den sista parametern som har betydelse i bedömningen är barnets vilja. Man tar hänsyn till vad barnet själv vill i den mån det är rimligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. (6 kap. 2 a § Föräldrabalken)

I ditt fall handlar det om att hon hindrar kontakten mellan dig och barnen på sina veckor, och det är inte okej. Det är inte förenligt med barnets bästa. Barnen är ingen ägodel och har rätt att kontakta båda sina föräldrar när dem vill.

Detta kan du göra

Jag vill föreslå att du kontaktar familjerätten (finns i varje kommun) och ber om att få till ett samarbetssamtal, där du, ditt ex och socialtjänsten pratar och kan medla fram hur ni ska lösa konflikter. Ni kan även skriva ett fullt bindande avtal som reglerar exempelvis kontakten och telefonen; att barnen ska ha tillgång till en telefon och få ringa den andre föräldern när den vill. Förhoppningsvis behöver det inte gå så långt. Testa att visa henne detta svaret och förklara att det inte är i barnets bästa intresse att begränsas i sin relation till båda föräldrarna. Mest rättvist är att de kan nå er båda i alla situationer; deras trygghet bör komma först. Är er relation emellan så infekterad att ni inte kan enas så finns familjerätten där av den anledningen; att medla mellan er så att er vårdnad blir så bra som möjligt. Kan ni inte enas och era konflikter går ut över vårdnaden anser jag att du ska ansöka om att få umgängesregler reglerade i domstol; men sådana tvister är jobbiga för barnen så detta vill ni undvika för barnets bästa.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (652)
2019-04-28 Ersättning för rättegångskostnader i vårdnadsmål
2019-04-25 Vem står för rättegångskostnaderna i ett vårdnadsmål?
2019-04-23 Vi har gemensam vårdnad och barnets mamma ligger på psyk, får jag ha barnet?
2019-04-19 Vilken roll barns uttalanden spelar vid frågor om vårdnad, boende och umgänge

Alla besvarade frågor (69212)