Får den efterlevande maken skriva över den avlidnes egendom innan bouppteckningen är klar?

FRÅGA
Min svärfar har dött och han ägde en bil som hans fru nu behöver skriva på sig , plus en bostadsrätt som står på honom och hon vill skriva över den på sig .Får hon göra detta direkt innan bouppteckningen är klar? Dom va gifta men inga gemensamma barn men han har tre söner sedan tidigare .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Grundregeln när ett äktenskap upplöses genom ena makens död är att bodelningen ska göras och att tillgångar och skulder ska antecknas med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kapitlet, 2 § äktenskapsbalken och 20 kapitlet 4 § ärdabalken (ÄB)). De som gemensamt ska förvalta dödsboet är arvingar, make/sambo och universella testamentstagare (andra testamentstagare än arvingar och make/sambo), vilket i ert fall verkar vara din svärfars fru och din svärfars barn och de blir då alla dödsbodelägare. Egendomen som tillhörde din svärfar tillhör efter hans bortgång dödsboet och din svärfars fru får därför inte själv ändra i egendomsförhållandena i dödsboet. Det finns iofs. regler som säger att en delägare i dödsboet som är beroende av ett förskott kan ha rätt till det, men den rätten är begränsad till att inte överstiga vad delägaren i slutändan ändå hade fått och det får inte leda till att utredningen försvåras (20 kapitlet 5 § ÄB). Den som gör något i strid med dessa regler kan bli ersättningsskyldig och även göra sig skyldig till brott.

Hoppas det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1042)
2021-02-25 Laglotten i förhållande till efterarv.
2021-02-25 ​Bouppteckningsförrättning
2021-02-22 Hur dras begravningskostnader av vid bodelning
2021-02-18 Att inte kalla en bröstarvinge till bouppteckning

Alla besvarade frågor (89654)