Får den efterlevande maken göra sig av med all sin egendom när det finns en efterarvinge från den först avlidna maken?

Jag är enda barnet!

Hej! För att göra en lång historia kort, min far dog 1988 och lämnade då efter sig en stor summa pengar och ett antal livförsäkringar som min mor fick ta del av. Min relation till min mor har alltid vart upp och ner, jag har fått jobba ihop mina pengar medans hon levt gott på livförsäkringar och arvet från min far och aldrig behövt jobba. Nu har min mor fått cancer och läkaren har gett henne besked att det spridit sig och hon har inte så långt tid kvar. När hon fick besked om detta så gav hon genast bort ca 200 000 till min son vilket ifs va bra, men nu har hon sagt att ska tömma hela sitt kapital och i stort sett göra mig arvlös vilket innebär att jag inte fick ärva varken min mor eller far. Får man göra så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan kompenseras för att skydda din rätt till efterarv

Det finns regler som syftar till att skydda dig som efterarvinge mot att förlora rätten till efterarv från din far. En av dessa innebär att du ska gottgöras för att din mor orsakat en väsentlig minskning av sin egendom och det skett med avsikt att utestänga dig från arv eller annars utan tillbörlig hänsyn till dig. (se 3 kap 3 § ärvdabalken, här)

Egendomen ska ha minskat genom gåvor och utan tillbörlig hänsyn till dig

För att detta ska gälla krävs att pengarna försvunnit genom gåvor eller andra jämförliga handlingar, till exempel tecknande av försäkringar med andra personer än dig som förmånstagare. Dock blir gottgörelse inte aktuellt om egendomen minskat på grund av att din mor förvaltat egendomen vårdslöst eller hållt en högre ekonomisk standard än vad som kan anses som skäligt. För att avgöra om hennes agerande kan innebära att du ska gottgöras eller inte beror alltså på hur hon gör av med pengarna och vad hon har för avsikter. Att hon har uttryckligen sagt att hon ska göra sig av med allt för att göra dig arvslös kan, enligt min bedömning, tala för att du har rätt till kompensation för att du går miste om ditt efterarv.

Egendomen ska ha minskat väsentligt

Oavsett hur hon gjort sig av med pengarna krävs det att minskningen är väsentlig. Värdet måste i normalfallet ha minskat med en fjärdedel för att gottgörelse för efterarvet ska ske.

Gåvor ska återgå om kompensation inte kan ske

Kan din mor inte gottgöra dig för att hon gjort sig av med pengarna på ett sätt som aktualiserar kompensation, ska de gåvor hon gett gå tillbaka. Detta kan dock vara svårt eftersom det kräver att mottagaren av gåvan insåg eller borde ha insett att gåvan var till nackdel för dig.

Sammanfattning

Skulle din mor göra sig av med sin egendom på ett sätt som gör att du förlorar din rätt till efterarv från din far, kan detta innebära att du ska kompenseras. Det kräver dock att pengarna görs av med på visst sätt, genom till exempel gåvor med avsikt att stänga dig ute från arv, samt att egendomen har minskat tillräckligt mycket. Kan din mor inte kompensera dig, ska gåvor återgå förutsatt att mottagaren åtminstone borde varit medveten om gåvans inverkan på din möjlighet till arv.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma i kommentarsfältet här nedan! Skulle du känna att du behöver mer kvalificerad hjälp och råd kring detta är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå, här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000