Får den avlidnes makes släkt ärva?

Min syster har avlidit och testamenterat allt till mej (fosterbror).Hennes man avliden hade en halvsyster som också är död men hennes 4 barn lever hur stor del av arvet är deras.

Min syster äger et halvt hus andra halvan äger jag, systern har ärvt sin del genom ett testamente

i testamente står att det är hennes enskilda egendom. Ska halva huset vara med i arvet till halvsystern 4 barn.

Jätte tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är ärvdabalken (ÄB) som tar upp reglerna för arv och testamente inom svensk rätt.

När någon avlider kommer dennes kvarlåtenskap att gå till de legala arvingarna. I 2 kap. 1 § ÄB står att bröstarvingarna ska ärva först. Detta innebär att barnen ska få arvet först och främst, och om barnen är avlidna ska deras barn få arvet. Om den avlidna inte har några bröstarvingar ska arvet enligt 2 § gå till föräldrarna eller, om föräldrarna är avlidna, till syskonen. Om det inte finns några föräldrar eller syskon i livet så går arvet enligt 3 § till mor- eller farföräldrarna, alternativt mostrar, fastrar, mor- eller farbröder. Kusiner kan dock inte ärva.

Enligt 3 kap. 1 § ÄB får den avlidnes efterlevande make ärva, förutsatt att det inte finns några särkullbarn, det vill säga barn som endast var den avlidnas.

Du beskriver i din fråga att maken är avliden, alltså aktualiseras inte 3 kap. 1 §. Makens halvsyster räknas inte som en legal arvinge och inte heller hennes barn, de ärver alltså inte din syster.

Du skriver att du är hennes fosterbror, så jag utgår från att det inte har skett någon adoption. I sådana fall skulle du ha haft rätt till hennes arv per automatik. Att din syster har testamenterat allt till dig innebär dock att du får hela arvet, förutsatt att det inte finns någon legal arvinge (alltså barn, barnbarn, föräldrar etc.). Enligt 11 kap. 1 § ÄB ska man utgå från vad man tror att testamentsgivaren, det vill säga din syster, velat. Om din syster har testamenterat allt till dig så får man utgå ifrån att detta var vad hon ville.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”