Får den andra vårdnadshavaren vårdnaden om barnen om jag dör?

2020-08-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Om jag skulle dö, hamnar då barnen hos den andra vårdnadshavaren, eller finns det en chans att min sambo som bor med mig och barnen på heltid skulle få vårdnad och boende? Hade ett testamente hjälpt om jag skriver att det är min önskan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör vårdnad om barn, vilket regleras i föräldrabalken (FB). Det är således denna lag jag kommer utgå från i mitt svar.

Den andra vårdnadshavaren får vårdnaden om barnen

Enligt 6 kap. 9 § FB är det den andra vårdnadshavaren som får vårdnaden om barnen om den ena dör. Som huvudregel kommer alltså så ske, förutsatt att den andra vårdnadshavaren anses lämplig för detta - vilket är sannolikt om denne redan är utsedd vårdnadshavare sedan tidigare.

Skriv testamente med önskemål om annat

Du kan absolut skriva ett testamente där du önskar att din nuvarande sambo ska få vårdnaden om barnen i stället, detta kan komma att tas hänsyn till enligt 6 kap. 10 a § FB. Sannolikheten att så kommer ske är dock liten så länge den andra vårdnadshavaren anses lämpad och begär att få behålla vårdnaden. I bedömningen tas i beaktande barnets bästa, om det kan konstateras att det bästa för barnen är att ha din sambo som vårdnadshavare istället så kan det dock bli som du önskar.

Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!

Vänliga hälsningar,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88146)