FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/07/2021

Får den andra vårdnadshavaren ta med barnet på en resa utan mitt godkännande?

Hej!

Vi är separerade och har gemensam vårdnad om vår son som är 11 år. Pappan har träffat en ny kvinna som i sin tur har två något äldre barn. De vill nu flyga ner till Spanien på semesterresa. Jag har motsatt mig detta då det är en pandemi och över att jag känner oro över smittläget i Europa/Spanien i samband med detta. Jag har sagt att jag inte hade haft invändningar till deras resa om det inte hade varit för pandemin. Jag känner att han inte lyssnar på mig och inte tar hänsyn till vad jag tycker. Hur kan jag göra? Vad säger lagen?

Mitt ex trycker på att jag inte har med saken att göra då han tänker göra en kortare resa.

Han har även skrivit sms att jag förstör deras relation (han och den nya kvinnan)genom att inte låta vår son få följa med.

Jag behöver hjälp omgående. Tack på förhand!

Jag önskar att bli uppringd av någon som kan detta.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar vad som gäller då två föräldrar med gemensam vårdnad har olika åsikt i om barnet ska få resa utomlands med den ena vårdnadshavaren eller inte.

Föräldrarna ska fatta beslut gemensamt

Vid gemensam vårdnad som du och din sons pappa har ska ni som föräldrar fatta beslut kring barnet gemensamt (6 kap 11 § och 13 § föräldrabalken - FB). Det innebär att ni ska vara överens gällande ert barn och att det krävs ett godkännande från den andra föräldern om ett beslut fattas ensidigt, alltså av endast en av er.

Det finns dock undantag. Ena föräldern kan få bestämma ensam då den andra föräldern är frånvarande eller på annat sätt inte kan vara med att fatta beslut. Även då beslutet inte rimligen kan vänta på ett godkännande eller om beslutet rör den dagliga omsorgen, under den tiden barnet vistas hos den aktuella föräldern.

Utlandsresor

En kortare resa anses juridiskt ingå i den dagliga omsorgen. Om pappan vill ta med er son på semester under sin vecka med barnet (om ni har sonen varannan vecka) anses det alltså inte vara ett sådant beslut som du måste godkänna.

Om det rör sig om en längre resa som inskränker på din umgängestid med ert barn kan bedömningen dock bli annorlunda.

Barnets åsikt

Även barnets egna åsikt kan spela in. I takt med att barnet blir äldre och mognare ska nämligen hänsyn tas till barnets egna åsikter och önskningar. En 11-åring ska därför ha viss talan i frågan vilket kan spela roll om din son verkligen inte vill åka på resan (6 kap 11 § FB).


Sammanfattningsvis

En kortare resa behöver normalt sett inte ditt godkännande. Rör det sig om en längre resa som påverkar ditt umgänge med sonen kan det dock argumenteras för att du visst ska få vara med och påverka. Även er sons åsikt har betydelse i frågan.

Kontakt med Lawline

Du skriver att du önskar kontakt via telefon angående din situation. För att använda vår gratistjänst kan du ringa in till oss på telefonnummer 08-533 300 04. Om du vill ha mer vägledning än vad som ges inom gratistjänsten rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Maya HempelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000