Får den andra föräldern bestämma var barnet ska gå i skolan utan att informera mig?

2020-05-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Nu har pappan vårdnaden om barnen, men är i en ny tvist pga bristande information och orosanmälningar från skola m.m Jag har barnen varannan vecka onsd-måndMen har nu fått veta av min dotter att hon byta, vilket innebär en körtid på 1h enkel väg.Jag har inte fått nån ytterligare information av någon annan.Får det verkligen gå till såhär?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att barnens pappa i nuläget har ensam vårdnad över era barn och att du i dagsläget har umgänge med barnen.

Om någon av föräldrarna har ensam vårdnad innebär det att denna har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. Det kan vara frågor om boende, fritidsaktiviteter men också skola.

I ert fall är det alltså i nuläget pappan som har rätten att bestämma var era barn ska gå i skolan. Vid ensam vårdnad behöver vårdnadshavaren inte stämma av ett sådant beslut med den andra föräldern, även om det är önskvärt att föräldrarna samarbetar, för barnens bästa.

(6 kap 11 § föräldrabalken – FB)

Däremot har även en ensam vårdnadshavare en skyldighet att lämna de upplysningar som krävs för att främja umgänget med den förälder som inte har vårdnaden. Var barnet ska gå i skolan kan vara en sådan upplysning som är viktig för dig som förälder att veta.

(6 kap 15 § FB)

Mitt tips är att du i första hand tar upp detta med barnens pappa. Denna information kan också vara av relevans i den tvist ni är i nu eftersom det är ytterligare en omständighet som kan utgöra bristande information.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (798)
2021-01-19 Umgängesrätt vid ensam vårdnad
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?

Alla besvarade frågor (88253)