Får butiker porta snattare?

FRÅGA
HejMitt namn är Chi och jag jobbar inom livsmedelaffär. Som ni förstår är snatteri numera väldig vanlig fenomen här i Sverige, "Ett mindre allvarligare brott". Det är ett flertal snattare som har blivit gripna av civila/väktare ett par veckor sen. Men nu ser jag att de är inne igen och snattar men vi har tyvärr ingen bemaning till och stoppa de.Då är frågan har butiker här i Sverige rätt till att porta en individ? Tack för svar i förhandMvh Chi
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är med nuvarande lagstiftning inte möjligt att porta någon från att gå in i en butik som allmänheten har tillträde till. Butikspersonalen kan givetvis uppmana personen att gå därifrån, men om personen ändå går in i butiken begår han eller hon inte något brott (frågan har prövats av Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1995 s. 84).

Frågan om att införa lagstöd för att porta snattare har utretts i en statlig utredning (som du kan läsa här, se s. 335 och framåt). Slutsatsen blev att någon sådan lag inte kommer att införas.

Vem som helst får ingripa mot den som begår ett brott på vilket fängelse kan följa. Snatteri är ett brott som har fängelse i straffskalan (se 8 kap. 2 § brottsbalken). Dels har man rätt att gripa den som snattar (se 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken) och dels har man rätt att använda sig av rätten till nödvärn för att återta stöldgods som snattaren försöker hindra att man återtar (se 24 kap. 1 § brottsbalken).

Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen! Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 (öppet mån-ons kl. 10-16).

Med vänlig hälsning

Benjamin Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (711)
2021-06-09 Ringa stöld om man missat betala för vara i självscanningen?
2021-05-30 Vad händer om min pappa tar ett paket som jag beställt från nätet för att han inte tycker om köpet?
2021-05-30 Försök till stöld
2021-05-30 Försök till ringa stöld eller ringa stöld?

Alla besvarade frågor (93333)