Får bostadsrättsmedlemmar rapportera om misstänkt andrahandsuthyrning?

2021-02-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hejsan!Jag är ordförande i en bostadsrättsförening i Stockholm. Vi misstänker att vi har ganska stora problem med olovliga andrahandsuthyrningar då medlemmar observerar okända människor som bor i lägenheterna.Vi försöker ta ett krafttag gällande olovliga korttidsuthyrningar.Vi har funderat kring att be våra medlemmar rapportera oegentligheter såsom misstanke om olovlig andrahandsupplåtelse.Går det att göra på detta sätt eller strider det mot några juridiska regler?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som ni säkert redan känner till får en bostadsrättsinnehavare inte hyra ut lägenheten utan styrelsens samtycke enligt 7:10 bostadsrättslagen. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att inneboende (eller sambor) får flytta in utan styrelsens samtycke. Det är en möjlig förklaring till varför "okända" människor rör sig i byggnaden. Om bostadsrättshavaren däremot har hyrt ut lägenheten i andra hand utan att invänta styrelsens samtycke, har styrelsen rätt att säga upp bostadsrätten enligt 7:18 p 3 bostadsrättslagen. Det innebär med andra ord att nyttjanderätten anses förverkad. Hyresgästen kan undvika förverkande om hen rättar sig efter anmaning från er i styrelsen, vilket innebär att hen har rätt att bo kvar om hen omedelbart slutar med den otillåtna andrahandsuthyrningen efter att ni har sagt till (och detta gör ni med ett rekommenderat brev: se 7:32 bostadsrättslagen). Bostadsrättshavaren kan även undvika förverkande genom att få tillstånd från hyresnämnden, om förutsättningarna för det är uppfyllda.

När det gäller frågan att be medlemmarna att rapportera misstanke om otillåten andrahandsuthyrning är det som utgångspunkt tillåtet. Jag vill dock understryka att ni inte får be dem om att sådana saker som kan utgöra brott, som exempelvis ofredande (att "utsätta någon för störande kontakter" - 4:7 brottsbalken) när de undersöker vilka som rör sig i byggnaden. Med detta i åtanke är det bra om ni klargör det i er förfrågan. Kom även ihåg att ni har rätt att få tillgång till lägenheten enligt 7:13 bostadsrättslagen, för att undersöka att lägenheten används för det avsedda ändamålet (7:6 bostadsrättslagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrik Anstrin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (719)
2021-10-13 Hur länge får man hyra ut en bostadsrätt och hyresrätt i andra hand?
2021-10-11 Har ägaren av en lägenhet som hyrs ut i andra hand rätt att säga upp kontraktet i förtid?
2021-10-11 Hur lång är uppsägningstiden på en bostadsrätt?
2021-10-06 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (96482)