Får bostadsrättsföreningen köpa min bostadsrätt?

2020-04-27 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej.Jag ska sälja min bostadsrätt och bostadsrättsföreningen där jag bor har visat intresse för att köpa den, ( säljs via mäklare ) och jag undrar helt enkelt om det finns några lagliga eller andra hinder för dom att köpa min bostadsrätt eller mot att jag säljer till bostadsrättsföreningen ?MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Försäljning av bostadsrätt

Huvudregeln är att en bostadsrättsinnehavare får sälja bostadsrätten till vem den vill. Ibland kan det dock finnas särskilda krav på den nya köparen i bostadsrättsföreningens stadgar. För att få ta över en bostadsrätt krävs även att köparen är medlem i bostadsrättsföreningen (1 kap. 3 § bostadsrättslagen).

Bostadsrättsförenings beslutsfattande

När en ekonomisk förening ska genomföra ett köp krävs det att det innan fattats ett korrekt beslut om saken. Större beslut om föreningens verksamhet och ekonomi fattas vanligen under en föreningsstämma. Beslut ska fattas genom omröstning med majoritet, det vill säga mer än hälften av rösterna krävs (6 kap. 33 § första stycket lagen om ekonomiska föreningar). En ledamot får inte rösta i frågor som rör den själv, då föreligger nämligen jäv (6 kap. 37 § lagen om ekonomiska föreningar). Så sitter du i bostadsrättsföreningens styrelse får inte du rösta om att föreningen ska köpa din bostadsrätt.

Sammanfattning

Det finns inga lagreglerade hinder för dig att sälja din bostadsrätt till din bostadsrättsförening. Förutsatt att bostadsföreningens beslut är fattat på rätt sätt kan de köpa din bostadsrätt.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1088)
2020-09-30 Kan man neka en person medlemsskap i bostadsrättsförening på grund av att denne ej är permanent boende eller folkbokförd där?
2020-09-30 Vem står risken vid köp av bostadsrätt?
2020-09-24 Gåva bort andel av bostadsrätt till familjemedlem
2020-09-19 Är en bostadsrätt fast- eller lös egendom?

Alla besvarade frågor (84711)