Får bostadsrättsförening kräva att bostadsrättshavaren är folkbokförd i lägenheten?

Hej!

Äger en bostadsrätt sedan 20 år där två vuxna barn bott i tur och ordning men nu flyttat ut. Jag vill fortsätta ha kvar bostadsrätten som dubbelboende och använda den som bostad på deltid, ca 1-2 dygn per vecka. Föreningen kräver att jag skriver mig i bostaden, men jag bor merparten i min andra bostad, varför detta skulle vara olagligt.

Har jag rätt bo kvar även om stadgarna säger att jag skall vara skriven och bo kontinuerligt i den? Eller kan de kasta ut mig?

Vad jag förstår förbjuder bostadsrättslagen inte dubbelboende. Kan en förenings stadgar övertrumfa lagen?

Vad kan jag göra för att behålla bostaden om styrelsen nekar mig fortsatt boende? Har hävd någon betydelse, att jag skött mig exemplariskt i så många år? Att bostaden bara är 21 kvm, lämpar sig för dubbelboende. Att den när jag köpte den uppgavs vara möjlig förvärva som jur.person? Att stadgeändringar skett sedan jag köpte den? Att ordföranden i styrelsen meddelat att han vill köpa min lägenhet till sin dotter, finns således möjligt jäv.

Jag kommer starta ett bolag pga mitt arbete, skulle det vara möjligt att bolaget köper bostaden, men måste då godkännas av föreningen antar jag. Kan begränsningar göras ex att uthyrning ej är tillåten som skulle göra denna lösning mer attraktiv för föreningen?

Jag vill verkligen göra allt jag kan för att behålla bostaden som har högt praktiskt och emotionellt värde för mig och min familj.

Mycket tacksam för svar,

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du har 2 bostäder varav en av dem önskar du tillbringa ca 1-2 dygn per vecka i. För att du ska få vistas i din övernattningslägenhet kräver BrF att du skriver dig i bostaden.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vad som gäller vid dubbla boenden samt huruvida ditt nystartade bolag kan köpa bostaden. Dessutom tänker jag översiktligt redogöra för vilken betydelse bostadsföreningsstadgan har i sammanhanget.

Din fråga regleras i bostadsrättslag (BRFL).

Får man ha dubbla boende och kan föreningen kasta ut dig?

Det finns inga legala begränsningar i att äga två bostäder. Den som vill förvärva en bostadsrätt måste vara medlem i föreningen för att få nyttja en lägenhet i bostadsrättsföreningen (1 kap. 3 § BRFL). Föreningen får ställa upp villkor för inträde i föreningensstagar (2 kap. 1 § BRFL). Dessa villkor får inte vara i strid med 2 kap. 2 § BRFL. Min bedömning är att det inte är ett oskäligt krav att föreningsmedlemar även ska vara skrivna i lägenheten de innehar i föreningen.

Föreningens stadgar kan övertrumfa lagen i vissa avseende. Däremot finns det tvingande bestämmelser i BRFL som stadgarna inte får stå i strid med.

För att föreningen ska få säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning (kasta ut dig) krävs att någon av förverkandegrunderna i 7 kap. 18 § BRFL föreligger. Utan att fördjupa sig i samtliga 8 punkter är min bedömning att den tänkbara förverkandegrunden som finns i sammanhanget är punkt 7.

Punkt 7 föreskriver: om bostadsrättshavaren inte fullgör en skyldighet som går utöver det han eller hon ska göra enligt denna lag, och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs. Det kan vara en skyldighet enligt stadgarna så som att behöva folkbokföra sig i lägenheten. Föreseelsen får inte vara av ringa betydelse (7 kap. 19 § BRFL) och förverkande får inte ske innan erinran om rättelse har skickats från föreningen (7 kap. 20 § BRFL).

Jag kan inte avgöra exakt hur avgörande villkoret om att du ska vara folkbokförd i lägenheten är. Det torde ha marginell betydelse för föreningen huruvida du är folkbokförd i lägenheten, däremot är det inte oväsentligt att deras medlemmar använder lägenheterna som bostad. Min bedömning är att det är osannolikt att föreningen kan åberopa det som förverkandegrund och kan således inte tvinga dig att flytta.

Om föreningen kastar ut dig utan stöd i förverkandegrunderna kan ogiltighet följa, dvs att du får bo kvar.

Vad kan du göra för att behålla bostaden?

Inledningsvis bör du föra dialog med föreningen och försöka nå en lösning i samförstånd. Om inte det går får du bestrida eventuella rättelseförelägganden eller förverkande. Tvister mot föreningar sköts genom hyresnämnden och det är den instansen som är aktuell om du inte lyckas komma överens med föreningen.

De omkringliggande omständigheterna du nämner, så som att du skött dig exemplariskt och bott där en längre tid är sådant som kan få relevans i en eventuell process som omständigheter som talar emot ett förverkande men inget du ensamt kan grunda din rätt att bo kvar på.

kan ditt bolag köpa lägenheten?

Det beror på om föreningen godkänner att juridiska personer förvärvar lägenheten. Min rekommendation är att du kollar i föreningstadgan. Om dessa godkänner förvärv av juridisk person så ska du kunna sälja till ditt bolag.

Slutsats

Det enda sättet som föreningen kan tvinga dig att flytta är genom att åberopa någon av förverkandegrunderna, i detta fall punkt 7. Min bedömning är att det inte är av synnerlig vikt att föreningsmedlemmarna är folkbokförda i lägenheten, däremot kan det vara så att det finns ytterligare omständigheter som föranleder en annan bedömning. Utgångspunkten är alltså att du ska behålla bostaden och om föreningen gör några försök att avhysa dig får du bestrida dessa och i sista hand vända dig till hyresnämnden. Huruvida ditt bolag får förvärva bostadsrätten är upp till stadgarna i föreningen. Det torde däremot sakna betydelse att ditt bolag äger lägenheten, förutsatt att din boendesituation förblir densamma.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig imorgon, Torsdag (23/12) klockan 11:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”