Får bostadsrättsförening klippa ned buske?

Hej jag bor i bostadsrätt och en och andra medlemmar och Brföreningen har varje städdag varit pådrivande att beskära en vildvuxen buske(vilket jag aldrig har förstått anledningen till) som är ca 4 meter hög och prydde min utsikt från balkongen närmast min lägenhet och som jag hade som insynskydd.

Saken är den att de några medlemmarna inte störs av trädbusken som att den skuggar deras lägenheter eller är/var till olägenhet på annat sätt för gården är inte liten.

Ordföranden hävdar att grenarna var döda men enligt mig och granne så var de inte det utan kunde beskäras utan att förstöra trädbusken som nu är helt osymmetrisk och ordföranden hävdar att det fanns flera skäl till beskärningen och att det är en buske från början och att det inte är en väsentlig förändring.

Och nu har en till av medlemmarna vädrat sitt missnöje eftersom trädbusken nu slutligen måste tas ned til en två meters höjd.

Men om de misslyckas från att få den att återhämta sig om den fortsättningvis klipps ned utan expertis är föreningen skyldig att ersätta busken med en ny buske?

Och kan min lägenhet förlora i värde om trädgården är oestetiskt skött?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huruvida föreningen är skyldig att ersätta busken med en ny beror av huruvida marken där busken står är upplåten med bostadsrätt eller inte.

Är marken upplåten med bostadsrätt?
Bostadsrättsföreningen skulle kunna ha upplåtit marken med bostadsrätt vilket innebär att bostadsrättshavaren, dvs. exempelvis du, ansvarar för att sköta busken och således även har rätt att bestämma hur och om busken ska klippas eller inte. Det är dock relativt ovanligt att marken är upplåten med bostadsrätt. Om bostadsrättsföreningen har upplåtit marken där busken står ska detta framgå av det ursprungliga upplåtelseavtalet. (1 kap. 4 § och 4 kap. 5 § Bostadsrättslagen) Upplåtelseavtal är det avtal som tecknas då en bostad upplåts med bostadsrätt. Ett sådant avtal tecknas bara en gång och reglerar vad som tillhör bostadsrätten, exempelvis mark, förråd, parkering osv. För att få reda på detta kan du fråga din bostadsrättsförening och begära ett utdrag från lägenhetsförteckningen avseende din lägenhet. Om marken där busken står skulle vara upplåten med bostadsrätt till din bostad har du i princip rätt att vidta vissa åtgärder på den upplåtna marken. Exakt vad du i så fall får göra är otydligt och framgår varken av lag eller domstolspraxis.

Är marken inte upplåten med bostadsrätt?
För att reglera hur marken får användas kan det finnas ett nyttjanderättsavtal mellan varje bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen. Ett sådant nyttjanderättsavtal ger bostadsrätthavarna rätt att nyttja marken utanför lägenheten. Om du inte vet om det finns ett sådant avtal kan du fråga bostadsrättsföreningen, möjligen reglerar detta avtal i så fall hur busken ska klippas och vem som ansvarar för detta. Finns det inget avtal mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavarna så nyttjas marken med så kallad allmän nyttjanderätt. Du som bostadsrättsinnehavare har då erhållit sådan allmän nyttjanderätt genom att ha nyttjat marken med bostadsrättsföreningens kännedom. Denna rätt är dock inte skyddad i någon lagstiftning. Finns det inte någon särskild överenskommelse får man utgå ifrån att det är bostadsrättsföreningen som bestämmer över marken och som då alltså även har rätt att klippa/ta bort buskar och träd. Om det är så är alltså föreningen tyvärr inte skyldig att ersätta busken eftersom det är föreningen som äger och ansvarar för marken.

Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte får du gärna kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000