Får boendeföräldern välja förskola?

2020-05-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, frågan gäller om mamman i egenskap av boförälder har haft rätt att byta vårt barns förskola till en ny förskola nära hennes nya sambo? Dit tar det nu en timmes resväg från dörr till dörr per väg (!) med kollektivtrafik. (Jag saknar både bil och körkort men både mamman och nya sambon har bil.). Vi har delad vårdnad 5 dagar hos mig, 9 hos henne. När jag blev erbjuden platsen på den nya förskolan tackade jag tydligt nej och hänvisade till kommande stämning i tingsrätten.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna som en huvudregel vara överens om alla beslut som rör barnet (6 kap. 13 § Föräldrabalken). När det gäller val av skolform måste vårdnadshavarna besluta i frågan tillsammans, däremot ser det annorlunda ut gällande val av barnomsorg. När det gäller barnomsorg ska beslut i normala fall hänföras till den dagliga omsorgen, det vill säga att en vårdnadshavare får bestämma själv utan att behöva den andra vårdnadshavarens godkännande. Enligt JO är det i normalfallet boendeföräldern som har beslutanderätt i vilken förskola barnet ska gå på. Detta gäller inte vid val av barnomsorg av särskild inriktning, till exempel religiös eller om förskolan ligger väldigt långt ifrån boendeorten.

Situationen i ditt fall

Läget är inte helt klart, men som en utgångspunkt är det din dotters mamma i egenskap av boendeförälder som själv får besluta vid val av förskola inom ramen för den dagliga omsorgen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88382)