FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/05/2020

Får boendeföräldern ensam besluta om vart barnet ska gå i förskola?

Jag läste att Ida Ljungberg hos er skrev följande svar i samband med en besläktad fråga: "Gemensam vårdnad: Ni har som gemensamma vårdnadshavare rätt och skyldighet att tillsammans bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter, såsom frågor om dagis och boende (FB 6:11). Beslut gällande mer vardagliga frågor (den dagliga omsorgen) kan fattas av en av er ensam men när det gäller en flytt eller byte av dagis, som är ett beslut av mer ingripande betydelse för barnets framtid, ska beslut fattas av er gemensamt (FB 6:13)."

Men förskoleplaceraren gav mig följande svar:

"När föräldrar inte kan komma överens om barnets placering, måste vi rätta oss utifrån de regler som finns kring detta. Och eftersom barnet nu är skrivet hos sin mamma är det hon som får ta beslutet om barnets förskoleplats.

Se nedan:

Enligt föräldrabalken (1949:381) ska ett barns vårdnadshavare tillsammans besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om föräldrarna inte sammanbor blir det med nödvändighet den förälder som barnet bor hos som ensam fattar beslut i de frågor som rör den dagliga omsorgen. Val av förskola har av Justitieombudsmannen ansetts vara sådant som hör till den dagliga omsorgen så länge det inte handlar om en förskola med speciell religiös eller pedagogisk inriktning. Boendeföräldern kan alltså ensam ansöka om och acceptera förskoleplats."

Det låter som motstridiga svar. Vilket är det korrekta?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har helt rätt i att vid gemensam vårdnad ska som huvudregel alla beslut rörande barnet fattas av båda vårdnadshavarna gemensamt (6. Kap 13 § FB). Val av barnets skola är ett sådant beslut som båda vårdnadshavarna måste vara överens om. Gällande barnomsorg så som val av förskola talar mycket för att det är ett beslut som hör till den dagliga omsorgen och därför kan fattas av vårdnadshavaren (boendeföräldern) ensam. Precis som du skriver anser JO att boendeföräldern är den som ska få bestämmanderätt rörande vilken förskola barnet ska gå på.

Val av skola är alltså någonting som båda vårdnadshavarna måste fatta gemensamt, val av förskola är någonting mer omstritt men enligt bland annat JO är det boendeföräldern som ensam besluter i den frågan.

Hoppas att du fick mer klarhet i din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”