Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag har ett litet barn (ännu inte 1 år) och är separerad från mamman. Vi har gemensam vårdnad men jag har inget umgänge med barnet i nuläget, barnet bor endast hos sin mamma. Snart börjar det bli dags att söka plats på förskola. Hur mycket har jag, rent juridiskt som vårdnadshavare, möjlighet att påverka kring val av förskoleplats, givet att jag inte träffar barnet alls och barnet endast bor hos sin mamma? Och vad händer om jag och mamman inte kommer överens om vilken förskola vårt barn ska gå på?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadshavarna har tillsammans rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken. När det gäller val av skola måste både vårdnadshavarna vara överens, däremot ser det annorlunda ut när det gäller val av förskola. Val av förskola ska i normalfallet hänföras till den dagliga omsorgen av barnet, enligt JO ska därför den vårdnadshavare som barnet bor hos i normalfallet ha beslutanderätt angående val av förskola.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1616)
2021-01-24 Kan man som faster och farmor få till umgänge med barn, trots att mamman till barnen inte vill?
2021-01-24 Måste pappan godkänna att dottern tar hål i öronen?
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?

Alla besvarade frågor (88528)