Får biljettkontrollanter hålla kvar resenärer?

FRÅGA
Jag gick av vid bussen och vid avgång var det en biljettkontrollant. Han frågade efter biljett vilket jag inte hade och frågade efter legitimation. Jag vet att kontrollanter inte har denna befogenhet, men får de hålla mig på plats? Hade jag kunnat vägra att visa min biljett och gått därifrån eller har kontrollanterna rätt att hålla mig på plats. Bör påpekas att allt filmades på kamera som kontrollanten hade på bröstet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får biljettkontrollanter hålla kvar dig?

Under vissa förutsättningar får envar (det betyder "vem som helst") gripa en person som har begått brott. Detta är endast tillåtet om fängelse ingår i straffskalan och att den misstänkte påträffas på bar gärning eller på flyende fot (rättegångsbalken 24 kap. 7 § andra stycket). Att inte betala biljett för att åka kollektivt är brottsligt och går in under ringa bedrägeri där fängelse finns i straffskalan (brottsbalken 9 kap. 2 §). Det innebär alltså att biljettkontrollanter endast får hålla kvar dig om de skulle ertappa dig med att inte ha giltig biljett. Eftersom du skriver att du endast gick av bussen så verkar det inte som om någon biljettkontrollant har ertappat dig med att inte ha giltig biljett och därför får de inte heller hålla kvar dig på enbart den grunden att du inte visar biljett.

Vad som kan nämnas är att biljettkontrollanter kan påföra en tilläggsavgift för resande som inte visar giltig biljett (lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik 1 §). Men som du själv nämner kan inte biljettkontrollanter tvinga någon att redovisa identitet. Om däremot polis eller ordningsvakt kommer till platsen kan denne begära ID och således verkställa tilläggsavgiften. Detta innebär att om du inte visar giltig biljett för polis eller ordningsvakt blir du skyldig att betala tilläggsavgift.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (887)
2021-06-12 Vad får styrelsen i en samfällighetsförening besluta om?
2021-06-08 Får 16 årig amerikan köra bil i Sverige?
2021-06-03 Vad betyder de lege ferenda och de lege lata?
2021-06-02 Precedensreglernas ordning

Alla besvarade frågor (93078)