Får barnet välja boförälder?

2019-05-01 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag undrar när ett barn med skilda föräldrar och delad vårdnad får bestämma själv hos vilken förälder det vill bo. Min dotter hävdar att hon får bestämma detta själv från tolv års ålder. När jag söker information hittar jag att det står att hon får vara med och bestämma, men det är föräldrarna som ska diskutera gemensamt hur det ska vara.
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Föräldrarna bestämmer var barnet ska bo

Om föräldrarna är överens med varandra så får barnet inrätta sig efter det. Ett barn kan inte själv gå till domstol och kräva att få byta boförälder. När föräldrarna inte är överens om vart barnet ska bo så ska beslutet alltid fattas utifrån barnets bästa (6 kap 2a § Föräldrabalk). Barnets bästa är en samlad bedömning som fokuserar på just det barnet och just dom föräldrarna. Alla omständigheter i barnets liv kan vägas in i den bedömningen. Vid bedömningen ska man också ta hänsyn till barnets vilja, och ju äldre barnet är, ju större inflytande får barnet (6 kap 2a § tredje stycket Föräldrabalk). Barnets bästa är alltid avgörande, och går därför före barnets vilja. Vårdnadshavare har rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap 11 § Föräldrabalk). Det är alltså alltid föräldrarna som bestämmer. Om två vårdnadshavare vill olika saker kan dom gå till domstol, och då bestämmer domstolen hur det ska bli utifrån barnets bästa.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1331)
2019-11-20 När blir barnets vilja avgörande för barnets boende, umgänge och vårdnad?
2019-11-17 Vad gäller angående umgängesrätt mellan mig och barnen?
2019-11-17 Vem av föräldrarna ska betala resekostnaderna för umgänge?
2019-11-15 Vad ska man göra när den andra föräldern inte följer ett umgängesavtal?

Alla besvarade frågor (74742)