Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?

2020-05-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! För tre år sedan sa nu 12-åriga dottern till pappan att hon inte ville bo hos honom så länge familjesituationen hos honom såg ut som den gör (mkt turbulens, problem både med bonusmamma och pappa vid boende i pappans hem). Bup mfl inkopplade. Pappan lovat dottern att ändra på saker men inget sker. Psykolog inkopplad senaste 6 månaderna pga dåligt mående hos dottern. Jag och pappan har i samråd med psykologen bestämt att vi aldrig ska involvera pappans sambo i något avseende angående dottern. Dottern är informerad om detta. På dotterns initiativ har hon och pappan träffats ca 5-6 dagar / månad enl fast schema. Häromdagen fyllde dottern 12 år. Pappan kom och firade och lämnade över en present från sin sambo trots vår överenskommelse. Dottern jätteförbannad/besviken. Liknande har skett många, många gånger. Dottern vill nu endast träffa pappan när hon själv tar kontakt och vill inte ha något umgängesschema. Hon säger att hon inte ser honom som förälder utan som vän / bekant. Mycket sorgligt. Pappan rasande - han vill ha umgängesschema. Vilken tyngd har dotterns önskan? Nu så krisartat att hon vill att hon och jag flyttar från stan..
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att det anses förenligt med barnets bästa att ha en nära och god relation med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a föräldrabalken). Barnet ska vidare ha rätt till umgänge med den föräldern barnet inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har även ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § föräldrabalken). Detta betyder att båda föräldrar i normala fall ska försöka uppmuntra barnet att träffa den andra föräldern.

I takt med barnets stigande ålder tas mer hänsyn till barnets vilja i frågor som rör till exempel umgänge, eftersom din dotter är 12 år skulle domstolen i en bedömning av umgänget ta en större hänsyn till din dotters vilja att minska umgänget med sin pappa än om hon var yngre. Samtidigt vill man som huvudregel ha en fortsatt kontinuitet i kontakten med båda barnets föräldrar, varför även andra omständigheter kan vägas in i bedömningen av att minska på umgänget, ifall ni själva inte kan komma överens om ett minskat umgänge genom avtal utan tar umgängesfrågan till domstol.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1647)
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad
2021-02-28 Kostnadsfördelning vid umgängesresor
2021-02-28 Samarbetssamtal med någon annan än en förälder

Alla besvarade frågor (89880)