Får barnen ut sin arvsrätt efter den ena föräldern om den efterlevande maken väljer att sälja huset, då testamente finns om efterlevande makes rätt (s.k. "orubbat bo")?

2019-06-04 i Testamente
FRÅGA
När en av ens föräldrar dör och skriver i sitt testamente att den andre föräldern sitter i orubbat bo, gäller det fortfarande efter att den kvarvarande föräldern säljer den gemensamma bostaden? Ska barnen då få ut sin arvsrätt efter sin ena förälder (dela försäljningssumman 50% till kvarvarande förälder och barnen dela på 50%) och den kvarvarande föräldern får hälften av pengarna vid en försäljning?mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Allmänt gällande arv så regleras detta i ärvdabalken (ÄB).

I arvssituationer för den efterlevande kan man ha ett testamente om man är sambos eller är gifta och har barn tillsammans och/eller på skilda håll (s.k. bröstarvingar respektive särkullbarn) till förmån för den efterlevande maken (s.k. "orubbat bo"). Detta för att trygga den efterlevande makens ställning eftersom att 1) om man är sambos så ärver man inte varandra och 2) om man har barn (främst gällande särkullbarn) eftersom bröstarvingar har rätt att få ut sin laglott direkt – varför detta kan få stora konsekvenser om makarna inte har tillgångar så det täcker de arvsberättigade att få ut sina laglotter (och då t.ex. tvingas sälja sitt boende).

Det framgår inte riktigt av din situation vad som är fallet för just dig, men i detta sammanhang spelar det ingen roll.

Allmänt för testamenten i förhållande till laglott så gäller att de bröstarvingar som har rätt till sin laglott godkänner detta testamente (i andra fall jämkas testamentet och laglotten utgår till den arvsberättigade).

I ditt fall är detta inte säkert för min del vad som har hänt. Men om jag förstår dig rätt indirekt så har testamentet godkänts – och därför utgår jag från detta i mitt följande svar nedan.

När man skrivit ett sådant här testamente till förmån för den efterlevande maken ("orubbat bo") så innebär det – rent juridiskt – att den personen ärver med fri förfoganderätt (om inget annat står i testamentet). Med fri förfoganderätt menas, enkelt uttryckt, att arvet går tillbaka till den först avlidnes arvingar när även den andre maken avlidit. Det innebär att testamentstagaren/den efterlevande maken då blir ägare till egendomen efter den först avlidne och ensamt bestämmer över egendomen. Efterlevande make kan således förbruka kapital, avyttra och till och med ge bort egendom. Däremot får inte efterlevande make genom testamente eller förmånstagarförordnande bestämma över den kvotdel av förmögenhetsmassan som innehas med fri förfoganderätt (3 kap. 2§ ÄB).

Detta innebär i ditt fall att ja, det gäller fortfarande efter att den kvarvarande föräldern säljer den gemensamma bostaden. Barnen har ingen rätt att få ut sitt arv förrän den andre maken avlider och således får de inte ut något arv på försäljningssumman av fastigheten.

MEN detta hindrar ju inte att man ändå göra något liknande av vad du har beskrivit om man vill. Men beroende på hur många arvsberättigade m.m. så kan det i sådana fall vara lämpligt att kontakta en jurist så det inte uppstår problematik i framtiden kring arvet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll