Far barnen illa av att bo trångt?

2017-12-04 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag undrar om det är lagligt för en familj på 11 personer i hushållet att bo i en 4a (lägenhet) på ca 100kvm. Det är totalt 9 småbarn i lägenheten, två vuxna, två hundar och en katt. Räknas det som att barnen far illa enligt socialen av att bo så trångt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga rättsliga bestämmelser om hur många personer som får bo i en lägenhet. I hyreslagen nämns enbart att det inte får inrymmas utomstående i lägenheten om det kan leda till men för hyresvärden (12 kap. 41 § jordabalken). Det är vanligt att kommuner och bostadsbolag upprättar riktlinjer för max antal boende per kvadratmeter, t.ex. max 8 personer för en 4:a som understiger 110 kvm. Dessa riktlinjer är dock inte juridisk bindande.

Situationen som du beskriver är uppenbarligen inte idealt ur ett barns perspektiv, däremot finner jag ingenting i Socialstyrelsens rekommendationer om att detta ensamt skulle föranleda att barn far illa. Det är möjligt att tänka sig att en boendesituation likt den du beskriver bl.a. skulle ha negativ påverkan på barnens möjlighet till vila och sömn. Denna underlåtenhet hos föräldrarna räknas som fysisk vanvård och är enligt Socialstyrelsen ett sådant förhållande som kan leda till att barn far illa. Vad gäller trångboddhet särskilt så skriver Socialstyrelsen att två mindre barn ska kunna dela sovrum med varandra. I takt med stigande ålder och behov av personlig utveckling så ska dock barn inte behöva dela rum med andra syskon.

Om du misstänker att barnen i hushållet far illa så borde du göra en anmälan till Socialnämnden. Möjlighet finns att vara anonym och instruktioner om hur du gör en anmälan finner du här. Är du osäker på om situationen är sådan att en anmälan bör göras så kan du istället ta kontakt med Socialnämden och be om rådgivning.

Vänligen,

Ellen Widgren Axmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?