FrågaFAMILJERÄTTGod man19/02/2018

Får barnbidrag användas av förvaltare för att betala en skuld?

Får en förvaltare använda barnbidraget för att betala en skuld?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär förvaltarskapet och vad omfattar det?

En person som är ställd under förvaltarskap saknar full rättshandlingsförmåga. Det är förvaltaren som har ensam rådighet över den enskildes tillgångar inom ramen för förvaltaruppdraget. Att förvaltaren har ensam rådighet över tillgångar innebär att det är förvaltaren som bestämmer om hur dessa ska disponeras. Alltså är det korta svaret på din fråga att det beror på hur förvaltaruppdraget ser ut.

Förvaltaruppdraget ska anpassas till den enskildes behov och får begränsas till att endast omfatta delar av dennes egendom. En person som har haft problem med skulder och blivit ställd under förvaltare av den anledningen kan till exempel att kunna räkna med att förvaltaren har rådighet över den enskildes ekonomi, och att förvaltaren således kan använda inkomster till att betala den enskildes skulder. Mitt råd är alltså att se till hur förvaltaruppdraget ser ut och ifall det omfattar att råda över de ekonomiska tillgångarna.

Ett barnbidrag ska främst gå till att ombesörja de kostnader som uppkommer till följd av att fostra ett barn. I dessa kostnader ingår mat, hyra, och dylika liknande utgifter. Det saknas dock ett särskilt krav på exakt vad barnbidraget måste gå till, då detta kan variera.

I det fall förvaltaren går utöver vad som följder av uppdraget

I det fall du genom att se till hur omfattningen av förvaltaruppdraget ser ut, kommer fram till att denne har missbrukat sin ställning som förvaltare, så kan du vända dig till överförmyndaren för att frånta förvaltaren uppdraget. Med överförmyndare avses överförmyndarnämnd, vars uppgift är att granska att förvaltare sköter sina uppdrag på ett korrekt sätt. Regeln om entledigande av förvaltare hittar du här: 20 § kap 11 familjebalken.

Bestämmelserna för hur förvaltare utses och vad denne får göra hittar du i Föräldrabalk (1949:381) 11 kap. Om god man och förvaltare, §§ 7

Adam AskRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000