Får barnbarnens laglott kränkas genom gåva eller testamente?

2020-06-03 i Laglott
FRÅGA
Makar avlider samma dygn, deras son dog 2015 medan dottern lever. Sonen har 3 barn.När sonen dog skrev föräldrarna över allt på dottern.Hur blir det då vid bouppteckningen? Har inte sonens barn arvsrätt? Det finns ett hus i en liten by och bankmedel.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.


Jag är osäker på om du menar att makarna har skrivit ett testamente där dottern ska ärva allt, eller om de har givit bort all sin egendom till henne i gåva. Därför ska jag nedan besvara båda dessa fråga.


Tillämpliga lagrum
För att besvara din fråga måste vi använda oss av Ärvdabalkens (ÄB) bestämmelser.


Barnbarnen har arvsrätt i sonens ställe

När makarna dör lyder lagen att det är deras barn (bröstarvingar) som ska dela lika på arvet. Om något av barnen är avlidet ska dennes barn träda in i sin förälders ställe, vilket innebär att de tre barnbarnen har rätt till sonens arv, 2 kap. 1 § ÄB.

Om inget testamente finns ska alltså dottern få hälften och de tre barnbarnen dela på den andra häften av arvet efter makarna.


Barnbarnens rätt till laglott vid ett eventuellt testamente

Om det däremot finns ett testamente måste man förhålla sig till detta, såvida inte testamentet kränker något av barnens (eller barnbarnens) rätt till laglott. Om testamentet exempelvis skulle säga att dottern ensamt ska ärva allting har barnbarnen rätt att påkalla jämkning inom sex månader från delgivandet av testamentet för att få ta del av sin laglott. Laglotten består av halva arvet som makarna lämnar efter sig, vilket innebär barnbarnens laglott är häften av denna laglott, medan den andra hälften av laglotten är dotterns laglott. Detta innebär alltså att ett testamente i detta fall där makarna väljer att fördela sitt arv till dottern, endast kan innefatta 75 % av deras totala kvarlåtenskap. De övriga 25 % tillhör barnbarnen såsom laglott om de påkallar jämkning, 7 kap. 1-3 §§ ÄB.


Barnbarnens rätt till laglott om dottern har fått kvarlåtenskapen i gåva/förskott på arv

Om det istället är så att makarna har gett bort all sin egendom till dottern skulle det innebära att det inte finns något arv kvar till barnbarnen. Detta skulle räknas som ett förskott på arvet till dottern alternativt gåva, 6 kap. 1 § ÄB. Barnbarnen har även här en skyddad rätt till sin laglott, vilket innebär att det som dottern har fått i gåva ska räknas samman med kvarlåtenskapen för att kunna fastställa hur stor laglotten blir. Finns det inte tillräckligt med egendom i dödsboet för att betala ut deras laglott kan de begära att få ut denna genom att väcka talan i den domstol som makarna tillhörde genom sin hemvist. Detta måste göras inom ett år från bouppteckningens avslutande. Gåvan (eller gåvorna) som dottern erhållit kommer då att återföras till dödsboet i den utsträckning som behövs för att kunna betala ut barnbarnens laglott på 25 % av den totala kvarlåtenskapen (gåvor inräknade), 7 kap. 4 § ÄB.


Sammanfattning
Sammanfattningsvis har barnbarnen rätt till att ärva makarna i sonens ställe. Detta innebär att de har rätt till sin laglott, det vill säga 25 % av den totala kvarlåtenskapen. Har makarna kränkt denna laglott genom antingen testamente eller gåva till dottern kan de påkalla antingen jämkning vid testamente eller talan i domstol för att få ut sin laglott. Detta måste göras inom sex månader efter delgivande av testamente respektive ett år efter bouppteckningen avslutats.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp i ärendet är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!


Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (786)
2020-11-30 Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd

Alla besvarade frågor (86825)