Får barnbarn ta saker av sin mormor?

FRÅGA
Hej har tdigare skrivit till er men inte fått svar på min fråga! Har barnbarn rätt att hämta saker från sin dementa mormors lägenhet när döttrarna hjälper sin mamma mef flytt till vårdboende? Dessa saker är ej barnbarnets och mormor har en demensdiagnos.Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga

Jag uppfattar det genom din fråga som att barnbarn och döttrar befunnit sig i din mors lägenhet. Barnbarnen har sedan tagit saker som inte är deras egna och du undrar nu om de har rätt att göra så. Jag kommer att använda mig av brottsbalken för att besvara din fråga. Jag utgår från att barnbarnen i fråga är så pass gamla att de kan ta ansvar för sina handlingar. Straffansvar inträder vid 15 års ålder (1 kap. 6 § brottsbalken).

Stöld eller egenmäktigt förfarande

Om en person tar något som inte tillhör den själv med tanken att behålla det döms den för stöld om en skada uppstått (8 kap. 1 § brottsbalken). Är värdet av de stulna föremålen små och omständigheterna förmildrande kan personen istället dömas för ringa stöld (8 kap. 2 § brottsbalken). Är värdet av de stulna föremålen istället stort och omständigheterna försvårande kan personen dömas för grov stöld (8 kap. 4 § brottsbalken). Intrång i bostad är en sådan omständighet som oftast medför att handlingen bedöms som grov. Om personen tar något som inte tillhör den själv men inte tänkt behålla det den döms den istället för egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Din mors äganderätt upphör inte för att hon flyttar till ett vårdboende på grund av demens.

Sammanfattning och råd

Barnbarnen har inte rätt att hämta saker från sin mormors lägenhet. Att ta saker utan tillstånd innebär i de flesta fall att man begår stöld. Har man inte tänkt behålla sakerna kan det istället vara fråga om egenmäktigt förfarande. Det enklaste vore om du kunde prata med dem, och kanske också deras föräldrar, och be dem lämna tillbaka sakerna. Skulle inte det fungera får du istället överväga att polisanmäla händelsen.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (668)
2021-01-21 Medhjälp till stöld
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88497)