Får barn under 18 år köpa ett hus för egna pengar?

FRÅGA
HejKan mina barn köpa ett hus tillsammans?Barnen är 9år, 11år och 16år.De har nyligen fått 100 000kr av sin biologiska pappa, via tingsrätten, det finns dom på det.Nu har jag som har ensamvårdnad diskuterat med barnen om de vill köpa ett hus för den summan som vi flyttar in till och bo i, jag och barnen.Då det står i tingsrättens dom att pengarna får användas endast till barnen så antar jag att huset måste stå på deras namn. Jag har också kronofogden så jag får inte äga något som ett hus på 100 000kr. Hur går vi tillväga för att uppfylla barnens önskan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Sverige räknas den som är under 18 år som omyndig (9 kap. 1 § föräldrabalken). Den som är under 18 och således omyndig saknas rättslig handlingsförmåga, vilket m.a.o. innebär att personen inte själv får råda för sin egendom eller företa olika typer av rättshandlingar, t.ex. skuldsätta sig eller ingå juridiskt bindande avtal (t.ex. köp). Detta innebär även att en person måste vara minst 18 år gammal och myndig för att kunna köpa ett hus i Sverige. Dina barn på 9, 11 och 16 år kan inte köpa ett hus tillsammans i dagsläget.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?