Får arvingar se testamentet när det skrivs under?

Får en arvinge vara med när ett testamente skrivs? Är det giltigt då om de skulle vara så att denna person är med och vet vad som står i det?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagar om vad som ska stå i ett testamente för att göra det giltigt står i 10 kap. ärvdabalken. Hädanefter förkortar jag ärvdabalken till ÄB, https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1 är en länk till 10 kap. ÄB.

I 10 kap. 1 § ÄB står att testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. Testatorn ska skriva under testamentet när de båda är närvarande och ser underskriften. Vittnena ska därefter skriva under testamentet med sina namn. Testatorn får även bestämma vilka som får se innehållet i testamentet.

Vittnena ska utöver att skriva under med sina namn skriva något annat så det går att bevisa att de finns, personnummer, nuvarande adress eller dylikt. I 10 kap. 2 § står att vittnena ska anteckna mer saker men den har förlorat lite status och följs inte längre stenhårt.

I 10 kap. 4 § står vilka som får vara testamentsvittnen. Det går att läsa själv men viktigast är nog att make, sambo, den som är släkt med testatorn i rakt upp- eller nedstigande led. Dessutom får en person som ska ta emot egendom genom testamentet inte vara testamentsvittne. Svågrar får inte heller vara testamentsvittnen.

Vad som är viktigt att veta är att bara för att de inte får vara testamentsvittnen betyder inte det att de inte får vara närvarande vid skrivandet av testamentet. Det betyder att om personerna som inte får vara testamentsvittnen ändå är testamentsvittnen så kan testamentet riskera att bli ogiltigt.

Testatorn får alltså visa testamentet för vem som helst och vem som helst får vara närvarande vid skrivandet och underskrivandet av testamentet så länge det också finns enligt lag godkända testamentsvittnen. Finns det inte två godkända vittnen enligt lag utan t.ex. en arvinge är testamentsvittne kan testamentet förklaras ogiltigt senare när testatorn dör.

Anledningen till dessa formkrav är för att det finns ingen möjlighet att fråga testatorn vad dess vilja är eftersom testamentet endast blir relevant när testatorn dör.

Skulle det ändå vara så att formkraven inte uppfylls (alltså att det inte finns giltiga vittnen eller dylikt) ska testamentet tolkas enligt 11 kap. 1 § ÄB vilket säger att testamentet ska tolkas enligt vad testatorn vill. Vilket inte alltid är så enkelt, men det är en målsättning.

Vänligen,

Emil Danielsson NykänenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning