Får arbetsgivaren söka förhindra anslutning till facket

2016-11-30 i Fackförening
FRÅGA
Hej, om man är chef på ett företag och man vill hålla antalet fackligt anslutna så lågt som möjligt kan man utge bonusar i form av lönetillägg till de som inte ansluter sig till facket? Dessutom informerar man en anställd som dra in massor arbetskamrater att han har god lust att ge honom sparken. Vad händer om man ge honom sparken på grund av hans fackliga intresse? Det finns en som jobbar på samma avdelning , som är den största motståndaren till facket och han har hotat den anställd som är facklig intresserad , vad gäller för den anställd som försöker att hindra fackförbundets framfart på jobbet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 7 och 8 §§. Det finns en lagstadgad rätt att gå med i ett fackförbund som även återfinns i EKMR.

I MBL 8 § stadgas vad en föreningsrättskränkning är. Det är en åtgärd från någon på arbetsgivarsidan för att en arbetstagare utnyttjat sin föreningsrätt. En sådan åtgärd kan exempelvis vara en uppsägning eller en utebliven förmån. Även hot om uppsägning kan vara en sådan åtgärd som utgör en föreningsrättskränkning.

Av AD 1980 nr 160 framgår att en högre lön för sådana som inte är fackligt anslutna kan vara en föreningsrättskränkning om den högre lönen är ett villkor för att inte utnyttja sin föreningsrätt.

En uppsägning på grund av att någon utnyttjat sin föreningsrätt kan ogiltigförklaras utifrån MBL 8 § 3 st.

Dessutom kan du bli skadeståndsskyldig utifrån MBL 54 och 55 §§. Det gäller både ekonomiskt skadestånd för utebliven lön på grund av uppsägningen, samt allmänt skadestånd på grund av den kränkning det inneburit, både gentemot facket och gentemot arbetstagaren.

Dock krävs att det är någon på arbetsgivarsidan som företagit kränkningen det framgår av AD 2013 nr 5. Det visar att hotet från den anställda som är mot facket antagligen inte är en föreningsrättskränkning, däremot är hot olagligt och han kan personligen bli straffad för detta beteende. Du som arbetsgivare riskerar kraftigt negativ publicitet om du låter hoten fortgå utan ingripande.

Hoppas att du fick svar på din fråga, ring oss gärna om någonting var oklart eller om du behöver någon mer hjälp med din situation!

Du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Anton Walfridsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fackförening (91)
2020-06-13 MBL och lön - Vad gäller?
2020-06-02 Undantag från turordningslistor i LAS
2020-05-08 Skyddet för fackförbundet gentemot arbetsgivare och regering
2020-02-23 Hot om massuppsägning som påtryckningsmedel i kollektivavtalsförhandling?

Alla besvarade frågor (86527)