Får arbetsgivaren kräva att dra av felaktig lön vid nästa löneutbetalning?

2017-10-19 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag har en vän som arbetar som modell, varav en månad fick han en förväntad lön som utlovat. Nästkommande månad meddelade hans arbetsgivare att lönen var felaktigt utbetalad till honom, så de ställde kravet i efterhand att han skulle få avdrag på nästkommande lön pga detta fel. Han hade spenderat pengarna eftersom han trodde att det var hans lön. Hade de rättighet att ställa ett sådant krav gentemot honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Måste den anställde betala tillbaka den felaktiga lönen?

Jag tolkar din beskrivning som att arbetsgivaren av misstag har betalt ut för mycket lön. Utgångspunkten när det har skett är att arbetstagaren är skyldig att betala tillbaka det belopp som denne inte hade rätt till. En sådan återkravsrätt kallas condictio indebiti. Återkravsrätten föreligger dock inte om arbetstagaren tagit emot och förbrukat beloppet i god tro.

Det innebär att din vän inte behöver betala tillbaka beloppet om han när han tog emot och förbrukade pengarna insåg eller borde insett att han saknade rätt till beloppet. När man bedömer om någon ska anses vara i god eller ond tro gör man det utifrån hur klart lönebeskedet har varit. Ett vanligt lönebesked är allmänt så klart och tydligt att en arbetstagare ska kunna utläsa om löneutbetalningen varit rätt och är därför i ond tro. Om avlöningsförhållandena varit svåra att överblicka eller om det av någon annan anledning varit svårt för arbetstagaren i det enskilda fallet att förstå att utbetalningen har varit felaktig har denne däremot ansetts vara i god tro.

Om din vän kunde förstå att lönen var fel så var han alltså skyldig att betala tillbaka pengarna till arbetsgivaren. Du skriver att lönen var förväntad och om det inte på något sätt framstod som att lönen var felaktig och inte heller gick att förstå utifrån t ex lönebesked så förelåg ingen återbetalningsskyldighet eftersom din vän då mottagit och spenderat pengarna i god tro.

Får arbetsgivaren dra av beloppet från nästa lön?

Om arbetstagaren ska betala tillbaka den felaktiga lönen så får arbetsgivaren dra av den från nästa lön i vissa all. Att dra av det felaktiga beloppet från nästa lön utan att arbetstagaren har gått med på det kallas tvångskvittning. Det får arbetsgivaren bara göra om arbetstagaren mottagit lönen "i full vetskap om att han inte var berättigad till beloppet". Det ställt alltså ett högt krav för att få tvångskvitta lönen.

Om arbetstagaren går med på att arbetsgivaren drar av det felaktiga beloppet från nästa lön, istället för att arbetstagaren gör en särskild återbetalning, finns det däremot inget hinder mot en kvittning.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?

Alla besvarade frågor (95698)