Får arbetsgivare begära utdrag ur belastningsregistret och göra kreditupplysning inför anställning?

2021-02-01 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Det öppnar ett nytt varuhus i min hemstad.Har en arbetsgivare rätt att be om utdrag från belastningsregister innan dom erbjudit jobb ? Vet att dom slentrianmässigt ber alla om utdraget ur belastningsregistret till första mötet samt att dom vill ta kreditupplysning trots att man inte blivit erbjuden jobb. Jag tycker dom bryter mot "Integritetsskydd i arbetslivet" SOU 2009:44.M.v.hFundersam
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivaren har rätt att be dig om utdrag från belastningsregistret
Reglerna som rör belastningsregistret hittas huvudsakligen i lagen om belastningsregister. Som utgångspunkt är det bara du som har rätt att begära ut uppgifter ur registret om dig själv (9 § lagen om belastningsregister). Det finns en möjlighet för en arbetsgivare att om det behövs begära ut uppgifter om en person som ska anställas i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller hanteringen av brott (10 § lagen om belastningsregister). Då din fråga rör anställning vid ett varuhus blir dock inte denna bestämmelse tillämplig. Arbetsgivaren i ditt fall har alltså inte rätt att själv begära ut ett utdrag från ditt belastningsregister. Däremot finns det inget som hindrar arbetsgivaren från att be dig att lämna in en kopia på utdraget. Du är givetvis inte tvungen att göra detta, men om du vägrar finns det såklart en risk att arbetsgivaren väljer att inte anställa dig.

Det kan upplevas som integritetskränkande men beror på att det i svensk rätt finns en långtgående anställningsfrihet. Den innebär att arbetsgivaren själv får bestämma vilka intyg den anser vara av vikt och vem den vill anställa så länge det inte bryter mot någon diskrimineringsgrund i 1 kap. 5 § diskrimineringslagen som kön, etnicitet m.m. Det finns inget uttryckligt förbud för en arbetsgivare att undersöka om en person som potentiellt ska anställas är dömd för något.

Arbetsgivaren har rätt att göra en kreditupplysning om det finns ett legitimt behov
Reglerna om kreditupplysning finns i kreditupplysningslagen. Kreditupplysningar om privatpersoner får endast lämnas ut till någon annan om det finns ett legitimt behov (9 § kreditupplysningslagen). Ett sådant legitimt behov kan vara att en arbetsgivare tänker anställa en person som i sin tjänst kommer att ha ansvar över stora ekonomiska värden självständigt. Beroende på vilken typ av tjänst på varuhuset du söker kan det alltså finnas ett legitimt behov att göra en kreditupplysning.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänliga hälsningar,

Frida Fahlgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97634)