Får arbetsgivare avsluta visstidsanställning på grund av graviditet?

2015-10-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har precis fått jobb på migrationsverket och haft en liten utbildning idag, kontrakt ska förhoppningsvis skrivas nästa vecka. Det är en visstidsanställning 5månader t.o.m februari. Berättade idag att jag är gravid och är beräknad den 5:e feb. Får de avsluta min anställning pga min graviditet nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning och råd

Din arbetsgivare får inte avsluta din anställning på grund av att du är gravid. Om du vill ta ut föräldraledighet så kan din arbetsgivare inte heller avsluta din anställning på grund av detta, såvitt jag kan bedöma.

Är det så att din arbetsgivare avslutar din anställning på grund av din graviditet eller på grund av föräldraledighet så kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen för ytterligare kostnadsfri rådgivning och annan hjälp i frågan. Diskrimineringsombudsmannen kan du nå på olika sätt, se http://www.do.se/om-do/kontakta-oss/

Du kan även använda dig till din lokala eller regionala antidiskrimineringsbyrå för kostnadsfri rådgivning och stöd. Jag vet inte var du bor och därför inte heller vilken byrå som är aktuell, men via Sveriges antidiskrimineringsbyråers hemsida borde det gå att hitta aktuell byrå, se http://www.adbsverige.se/lokala-och-regionala-byraer/

Är du medlem i en facklig organisation kan du även vända dig till denna för hjälp.

Utredning

Skydd mot diskriminering i arbetslivet finns i bland annat Diskrimineringslagen (DL) och Föräldraledighetslagen.

Missgynnande på grund av graviditet?

Oavsett om ni skrivit kontrakt än eller inte så är du skyddad mot diskriminering från din arbetsgivare, eftersom arbetsgivare varken får diskriminera sina anställda eller personer som söker jobb, se 2:1 DL.

Diskrimineringslagen skyddar bland annat mot diskriminering på grund av kön, se 1:4 DL. Enligt rättspraxis från både Sverige och EU anses graviditet ha direkt med kön att göra, så att missgynna någon på grund av graviditet anses vara diskriminering på grund av kön.

Om din arbetsgivare avbryter eller avslutar din anställning på grund av att du är gravid så gör de sig således skyldiga till otillåten så kallad direkt diskriminering, eftersom de i så fall missgynnar dig genom att behandla dig sämre än hur någon annan som inte är gravid skulle ha behandlats i din situation och detta missgynnande har samband med kön, se 1:4 DL.

Din arbetsgivare får alltså inte avsluta din anställning på grund av att du är gravid.

Missgynnande på grund av föräldraledighet?

Du beskriver att din anställningsperiod är till och med februari, vilket jag tolkar som februari ut, och att nedkomsten beräknas i början av februari. En fråga som uppstår blir då om din arbetsgivare har rätt att avsluta din anställning för att du vill ta ut föräldraledighet i samband med att du föder ditt barn.

Av 16 § Föräldraledighetslagen framgår att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande eller arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet när arbetsgivaren beslutar kring anställnings- eller uppsägningsfrågor. Ett exempel på otillåtet missgynnande är att någon som berättar att hen kommer vara föräldraledig inte får en anställning.

Av regelns st. 2 framgår dock att förbudet inte gäller om olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten. Ett exempel på när ett missgynnande kan anses vara en nödvändig följd av ledigheten är när någon söker ett vikariat på några månader och vill vara föräldraledig hela eller större delen av tiden och arbetsgivaren därför måste ersätta vikarien med ytterligare en vikarie. Denna möjlighet till undantag skall dock tolkas restriktivt.

Jag bedömer att undantaget inte är aktuellt i ditt fall, då du antagligen inte vill vara ledig under hela eller större delen av din anställningsperiod (anställningen är på fem månader och du är beräknad till slutet på denna period).

Såvitt jag kan bedöma får din arbetsgivare alltså inte heller avsluta din anställning på grund av att du tar ut föräldraledighet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1778)
2020-10-22 Behöver en anställd tala om för sin arbetsgivare om sina mediciner?
2020-10-21 Kan en arbetsgivare bestämma hur en anställd ska se ut?
2020-10-16 Krav för Väktarutbildningen
2020-09-30 Vilka regler gäller för bisysslor?

Alla besvarade frågor (85243)