Får aktier utmätas och hur ska köpare hittas?

Hej,

Jag är delägare i ett litet ab och äger några andelar. Kan kronofogden sälja mina andelar även om de inte är mycket värde och hur kan de i så fall hitta köpare.

Tack på förhand!

MVH

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Aktier kan som utgångspunkt utmätas

Andelar i ett aktiebolag (aktier) kan som utgångspunkt utmätas och säljas exekutivt av Kronofogdemyndigheten (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Utmätning får dock bara ske om beloppet som flyter in, efter avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, ger ett överskott (vinst) som gör utmätningen försvarlig (4 kap. 3 § första stycket utsökningsbalken). Du uppger att ditt aktieinnehav inte är värt mycket och det talar åtminstone för att en utmätning inte skulle generera ett tillräckligt överskott för att göra utmätningen försvarlig. Det kan också vara knepigt att värdera aktieinnehavet i fåmansbolag som inte är marknadsnoterade, vilket försvårar bedömningen om utmätning ska ske.

Aktier säljs genom offentlig auktion eller under hand

Aktier säljs av precis som all annan lös egendom genom offentlig auktion eller under hand, det vill säga på annat sätt än genom offentlig auktion (9 kap. 1 § första stycket utsökningsbalken). Den försäljningsform som förväntas generera mest överskott ska användas. Underhandsförsäljning i form av riktade anbud till specifika personer kan bli aktuellt när det gäller aktier i fåmansbolag. Detta eftersom kretsen av personer som kan tänkas vara intresserade av dessa aktier är liten. Andra aktieägare i aktiebolaget skulle här kunna tänkas bli tillfrågade om de vill köpa dina aktier.

Aktier är inte beneficieegendom

Det kan vara bra att känna till att aktier aldrig kan ingå i ditt s.k. beneficium. Det vill säga den egendom som inte är utmätningsbar eftersom den syftar till att säkra din och din familjs försörjning för den närmaste tiden (se Högsta domstolens avgöranden NJA 2004 s. 868 och NJA 2015 s. 839).

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Exekutiv försäljning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo