FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal18/01/2021

​Får äkta makar bevittna namnteckning vid köpehandling av en fastighet?

Ska sälja en tomt som står skriven på mig. Får min hustru bevittna min namnteckning på köpekontraktet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att undersöka om det finns något krav på vittne vid undertecknande av köpehandling av fastighet, regler om detta hittar du i jordabalken (JB). Sen förklarar jag vem som får och inte får vara vittne.

Krav på bevittning

Det finns inget krav på vittnen för köpeavtalet eller köpebrevet (4 kap. 1-2 §§ JB). För köpehandlingen gäller enbart att det ska vara underskrivet av säljaren och köparen för att köpet ska vara giltigt (4 kap. 1§ JB).

Dock behöver överlåtarens underskrift bevittnas av två personer för att lagfarten inte ska bli vilande (20 kap 7§ 1 punkten JB), därav kan det vara bra att låta handlingarna bevittnas.

Får äkta makar vara vittnen?

Det finns tre saker som betyder att man inte får vara vittne:

- hen är under 15 år

- hen är psykiskt sjuk

- hen berörs av avtalet

Det finns alltså inget som hindrar att din fru bevittnar din namnteckning på köpekontraktet om det inte är så att hon berörs av avtalet eller lider av någon typ av psykisk sjukdom (lag med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar).

Med vänliga hälsningar,

Ida ZackariassonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”