Får 16 årig amerikan köra bil i Sverige?

FRÅGA
Får en 16-årig amerikansk medborgare med amerikanskt körkort köra bil i sverige?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är tillåtet för en amerikansk medborgare att använda sitt amerikanska körkort i Sverige som turist under ett års tid (se här).

För att ett körkort från en stat utanför EES (t ex. USA) ska vara giltigt i Sverige gäller följande:

Körkortet måste vara giltigt i det land där det har utfärdats.Körkortet får inte ha bytts ut mot ett svenskt.Personen får inte ha varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år.

Men ett utländskt körkort medför inte rätt för en minderårig att köra bil innan personen fyllt 18 år (6 kap. 3 § körkortslagen). I Sverige gäller svenska regler vilket innebär att en amerikansk 16 åring inte får bruka sitt amerikanska körkort i Sverige förens personen fyllt 18 år. Om inte kraven för körkortet är uppfyllda kan man göra sig skyldig till olovlig körning (3 § trafikbrottslagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (887)
2021-06-12 Vad får styrelsen i en samfällighetsförening besluta om?
2021-06-08 Får 16 årig amerikan köra bil i Sverige?
2021-06-03 Vad betyder de lege ferenda och de lege lata?
2021-06-02 Precedensreglernas ordning

Alla besvarade frågor (93104)