Fängelse för mindre stöld?

Hej,

Jag blev tagen på bar och gärning för att ha tagit 4 flaskor sprit på Min arbetsplats, min fråga nu om jag kan komma att få fängelse för min korkade handling?

Lawline svarar

Hej, trevligt att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Värdet på de flaskor du tagit är en avgörande faktor för om det brott du begått ska rubriceras som stöld eller snatteri. Sedan 2009 har Högsta domstolen fastslagit att värdegränsen för stöld och snatteri ligger på 1000 kr. Om flaskorna du tagit understiger ett värde av 1000 kr kommer det brott du begått att rubriceras som snatteri. Även om värdet skulle överstiga 1000 kr är troligt att din gärning ändå kommer rubriceras som snatteri p.g.a. ”övriga omständigheter”, se brottsbalken 8 kap. 2 §. Sådana övriga omständigheter kan t.ex. vara att du är en ung person, att du inte hade anledning att tro att flaskorna var värda så mycket eller att du tog flaskorna under påverkan av annans uppmaning.

Både snatteri och stöld har fängelse i straffskalan. Strängaste straffet för snatteri är fängelse i sex månader och strängaste straffet för stöld är fängelse två år, se brottsbalken 8 kap. 1-2 §§. Förutsättningar att döma ut fängelse finns alltså, se brottsbalken 29 kap. 1 § 1 st. Dock är valet av påföljd en mycket komplicerad procedur där alla relevanta omständigheter vägs in. Rätten kommer göra en bedömning utifrån inte bara det konkreta brott du begått och vilket straffvärde detta brott generellt anses ha utan de kommer även göra en individuell bedömning utifrån dig som person, hur klandervärd du är för det du har gjort utifrån dina förutsättningar, se brottsbalken 29 kap. 1 § 2 st.

I Sverige råder dessutom en presumtion mot fängelse, se brottsbalken 30 kap. 4 § 1 st. Detta betyder att om annat straff kan dömas ut såsom böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn ska någon av dessa straff istället dömas ut, se brottsbalken 1 kap. 3 §, 1 kap. 5 § och 30 kap. 1 § 1 st. Av din berättelse tolkar jag det som att stölden var en engångsföreteelse. Efter en objektiv bedömning kommer nog rätten inte att klassa din gärning som så klandervärd att den skulle ge upphov till ett fängelsestraff på ett år eller mer. Därmed kommer prestationen mot fängelse fortfarande att gälla och om åtal väcks för det du gjort kommer du troligtvis dömas till böter eller villkorlig dom i förening med böter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo