Familjeanknytning till vuxet barn?

2019-03-23 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag har bott utomlands i många år och har varit gift med en utländsk medborgare i över 10 år, vi har hemmavarande barn som nu är 12 och 20 år. Det yngsta barnet är svensk medborgare som jag, den äldre flickan är inte mitt biologiska barn men vi har bott tillsammans sedan hon var liten utan inblandning från den biologiska fadern och jag hade adopterat henne för länge sedan om det varit möjligt. Min fru har nu fått uppehållstillstånd eftersom vi ska flytta till Sverige. Ursprungligen var planen att dottern skulle studera vidare i Chile och hälsa på under loven men under de nästan två år som det tog migrationsverket att bevilja put till min fru har saker förändrats arbetsmässigt så det blir väldigt svårt för oss att låta henne studera vidare, här. Vad är möjligheterna för henne att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av familjeanknytning? Måste mamman stå som anknytningsperson eller kan jag vara det? Vi undrar främst på grund av det försörjningsansvar som finns och som jag kan uppfylla men inte min fru eftersom hon just kommer att ha kommit till Sverige (mitt arbete är inte platsberoende så jag har jobb från dag ett så att säga). Tydligen måste man ansöka snarast efter ankomsten til Sverige och då blir försörjningskravet svårt om inte mina inkomster kan räknas in.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som du vill att er äldsta dotter ska kunna flytta till Sverige. Eftersom det är ett vuxet barn, 20 år, tillämpas inte reglerna om uppehållstillstånd för barn. Därför är det relevant att titta på kravet om nära anhörig.

Enligt 5 kap. 3a§UtlL får uppehållstillstånd ges till en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt i Sverige , om de har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna. Detta innebär att i undantagsfall kan man få uppehållstillstånd för att flytta till en nära anhörig i Sverige som man bott tillsammans med i hemlandet. Man ska då kunna visa att man bott tillsammans omedelbart innan den anhörige flyttade till Sverige och att personerna var socialt och känslomässigt beroende av varandra och det därför ska vara svårt att leva åtskilda.

Observera även att under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig när ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen kan försörja sig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för sig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att anknytningspersonen kan försörja både sig själv och dottern, samt har en tillräckligt stor bostad för er alla.

Vad är då försörjningskravet? Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön. Hur mycket inkomst du måste ha för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är. Normalbeloppet är den summan som måste finnas kvar efter avdragen boendekostnad.

För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 8133 kr efter avdragen boendekostnad och för en ensamstående vuxen är normalbeloppet 4814 kr. För barn 7 år eller äldre är normalbeloppet 2940 kr.

Vad finns det för krav på bostaden? Kravet är att det ska finnas minst 1 rum och kök/kokvrå för två vuxna. Det måste sedan finns ett rum för era barn.

Sammanfattningsvis krävs det att det finns ett beroendeförhållande mellan dottern och antingen dig eller din fru. Du kan också vara anknytningsperson i denna situationen, trots att det inte är ditt biologiska barn, om det finns ett sådant beroendeförhållande mellan er. Jag kan dock inte svara på om det föreligger en sådan situation, eftersom det är en enskild bedömning som migrationsverket gör. Men jag hoppas att svaret förtydligade situationen något för er.
Det gäller alltså att visa att det finns ett beroendeförhållande mellan dottern och anknytningspersonen. Det är även viktigt att tänka på att försörjningskravet måste vara uppfyllt.

Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (919)
2019-10-17 Får jag resa som turist till Sverige under handläggningstiden för mitt ärende hos Migrationsverket?
2019-10-12 Kommer vårt barn att få svenskt medborgarskap när det föds?
2019-10-11 Behövs arbetstillstånd för EES-medborgare efter 3 månader i Sverige?
2019-10-09 Kan en person som har uppehållstillstånd och svenskt id-kort åka till Tyskland utan pass?

Alla besvarade frågor (73809)