Falska anklagelser

2015-12-31 i Övriga brott
FRÅGA
Hejsan min facebook har varit hackad och personen som hackade den levde rövare. Personen skrev till en okänd människa och ska tydligen sagt att denna ska hänga ut honom och hotade med att slå ut tänderna på honom. Nu skrev denna kille till mig och berättade att han gjort en anmälan. Jag har absolut inte gjort något av detta och har t.o.m folk som kan vittna på att jag inte hade tillgång till mobil, dator eller något annat den tiden och den dagen. Jag undrar nu därför om jag kan anmäla hans falska anklagelser.
SVAR

Hej, tack för din fråga.

I 15 kap BrB behandlas mened, falskt åtal och annan osann utsaga. De brott som kan vara aktuella i ditt fall är främst falsk angivelse och falsk tillvitelse, alternativt obefogad angivelse och vårdslös tillvitelse.

För att det ska röra sig om falsk angivelse krävs enligt BrB 15:6 att gärningspersonen angivit en oskyldig till åtal med uppsåt att denna ska bli fälld till ansvar. Straffet är högst två års fängelse för brott av normalgraden. Är brottet ringa blir det istället böter eller fängelse i högst sex månader. Om gärningspersonen inte insåg, men hade skälig anledning att anta att den angivna var oskyldig, rubriceras brottet istället som obefogad angivelse. Straffet för det är böter eller fängelse i högst sex månader.

Falsk tillvitelse beskrivs i BrB 15:7. Lite förenklat kan man säga att den bestämmelsen blir tillämplig när 15:6 inte passar. Den som hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst hävdar att någon annan begått brottslig gärning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år. Är brottet ringa blir det istället böter eller fängelse i högst sex månader. Om tillvitaren saknade insikt, men hade skälig anledning att anta att utsagan var falsk, döms den för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

Eftersom straffskalorna är de samma i 15:6 och 15:7 är det mest av akademiskt intresse vilket brott som faktiskt aktualiseras. Utan mer information kring omständigheterna är det svårt att avgöra vilken rubricering som är bäst att välja. Det är dock långt ifrån säkert att personen som anmält dig kommer fällas för brott. Att styrka uppsåt eller vårdslöshet kan vara svårt.

Vincent Edberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll