FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott13/08/2015

Falsk tillvitelse och bevisförvanskning

Hej det är så att en nära vän till mig blivit anmäld för misshandel mot en kvinna, enligt henne 2 knytnävslag i bröstet. Då jag och ett flertal personer till såg hela händelsen vet vi att det inte stämmer då han utdelade en lätt knuff. Alltså försöker hon sätta dit honom för något grövre än vad som verkligen skett. Hon har även gjort blåmärken på dig själv i efterhand. Nu undrar jag om min polare kan göra

Någon anmälan mot henne? Räknas detta som falsk tillvitelse eller något annat?

Lawline svarar

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

15 kap. i Brottsbalken (1962:400), BrB, innehåller regler om mened, falskt åtal och annan osann utsaga. 15 kap. 7 § aktualiseras i detta fall. Falsk tillvitelse är enligt min mening mest sannolikt att kvinnan kan bli dömd för. Under detta begrepp hänförts uppgifter varigenom någon sanningslöst tillvitar annan ett brott, föreger besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet. Det omfattas tillfällen då någon hävdar att en person begått ett annat brott eller ett grövre brott än vad som är fallet. Det krävs inte enligt 7 § att den mot vilken brottet är riktat är helt oskyldig. Straffet för falsk tillvitelse är fängelse i högst två år. För ringa fall, samt för vårdslös tillvitelse, är straffet böter eller fängelse i högst sex månader.

Skulle din kompis frikännas helt, alltså inte dömas för ofredande eller liknande heller kan det bli aktuell med ansvar för falsk eller obefogad angivelse enligt 15 kap. 6 § BrB. I en eventuell rättegång måste din kompis bli förklarad oskyldig till brott för att kvinnans angivelse ska vara ett brott enligt paragrafen. Hon ska också ha haft uppsåt (vilja) till att din kompis ska bli dömd trots att han är oskyldig.

Förutom att hon kan bli dömd för något av dessa brott kan kvinnan bli dömd för bevisförvanskning, 15 kap. 8 § BrB. Detta beror på att hon genom att tillfoga sig själv blåmärken förvanskar bevis med uppsåt att en oskyldig ska bli fälld till ansvar. Om beviset ger anledning till en utredning och hon förvanskar bevisningen med mening att en oskyldig ska bli fälld till ansvar bör hon straffas för bevisförvanskning, oavsett huruvida det verkligen föreligger ett brott.

Det finns alltså flera brott som aktualiseras, jag tror att falsk tillvitelse och bevisförvanskning är era starkaste kort. Att vittnen finns kan hjälpa.

Lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo