Falsk tillvitelse

2017-04-23 i Övriga brott
FRÅGA
14 kap. 1 § brottsbalkenMin granne har skriftligen godkänt byggande av en friggebod närmare än 4,5 m till tomtgräns. Han har sedan ångrat sig och anmält byggnationen till kommunens byggnadsnämnd. Kommunens byggnadsnämnd har konstaterat att det finns en dokumenterad överenskommelse och att därför byggnaden är godkänd. Min granne har nu överklagat till Länsstyrelsen och påstår där skriftligen till dem att jag har förfalskat hans namnteckning. Han har tidigare stått och skrikigt ut anklagelser och hotat med att göra mitt liv till ett helvete här i grannskapet genom att tala om för grannarna hur jag har betett mig. Vi känner oss nu otrygga och det är mycket olustigt att vara hemma med ständig oro för att han ska dyka upp och skrämma barnen. Innan detta hände var relationen oss emellan god. Vi känner oss både kränkta och han har skapat en otrygghet för oss och våra barn. Kan jag anmäla min granne för falsk tillgivelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att din granne beskyller dig för att ha förfalskat hans namnteckningen innebär att han anklagar dig för att ha begått brottet urkundsförfalskning som stadgas i 14 kap. 1 § brottsbalken.

De som din granne kan tänkas göra sig skyldig till är brotten falsk angivelse och falsk tillvitelse. Falsk angivelse betyder att någon, med uppsåt att få denna person fälld, anger denne för ett brott som kan leda till åtal, trots att man vet att denna person är oskyldig (15 kap. 6 § brottsbalken). En anmälan ska ha skett till relevant allmän myndighet, såsom till Polisen eller till åklagaren.

Skulle en anmälan till en relevant myndighet med av en obestämd avfattning, är det mer träffande att tala om att det rör sig om falsk tillvitelse. Falsk tillvitelse handlar om att någon sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning (15 kap. 7 §). I detta fall rör det snarare om att en uppgift inte ensamt är avsedd att leda till åtal, men att uppgiften är besvärande för den anmälda. Detta skulle kunna vara fallet i det din granne gjort när han har angivit anklagelsen i ett överklagande i ett redan pågående ärende.

För att någon ska kunna fällas till ansvar för falsk angivelse eller falsk tillvitelse krävs att anmälarens utsagor varit helt sanningslösa. Det räcker inte med att åklagaren finner att bevisen är otillräckliga för att ett åtal ska väckas. Anmälaren måste ha ett uppsåt i förhållande till sin falska anmälan. Anmälaren kan dock också fällas till ansvar även om uppsåt inte finns. Då krävs att vårdslöhet föreligger och brotten kallas då obefogad angivelse respektive vårdslös tillvitelse.

Din granne kan alltså ha begått brottet falsk tillvitelse när han till en myndighet påvisat att du begått ett brott när du (enligt honom) förfalskade hans namnteckning.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?