Falsk tillvitelse

2015-09-30 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Känner en familj där en namngiven person har gjort en falsk anmälan till socialförvaltningen med ett antal lögner. Personen säger bla att en förälder har slagit ett litet barn. Detta är inte sant. Båda föräldrarna vet att det är lögner och även farfar till barnet vet att det är lögner. Socialförvaltningen har efter en förhandsbedömning beslutat att göra en barnavårdsutredning och utreda barnet och hemsituationen. Föräldrarna överväger att göra en polisanmälan om falsk anmälan, falsk angivelse, grovt förtal eller annan rubricering. Ska de anmäla det? Kommer det leda till åtal eller det bara ställer till det mera och kanske personen som ljuger försöker ställa till det ännu mera med lögner och anonyma anmälningar? Hur ska föräldrarna hantera hela situationen? Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Som du nämner i din fråga kan personens handlande falla in under flera olika brottsrubriceringar om det personen uppgett för socialförvaltningen inte är sant. Det brott som framförallt aktualiseras är falsk tillvitelse i 15 kap. 7 § första stycket brottsbalken (1962:700). I bestämmelsen stadgas att den som hos myndighet sanningslöst beskyller en annan person för att ha begått en brottslig gärning, om myndigheten ska ta upp anmälan i saken, döms för falsk tillvitelse. Om personen ifråga hos socialförvaltningen utan anledning har anmält en oskyldig förälder för att ha slagit sitt barn faller det alltså in under bestämmelsen.

Jag skulle råda föräldrarna att vända sig till polismyndigheten med en anmälan. Falsk tillvitelse faller under allmänt åtal, d.v.s. att en åklagare kan väcka talan för brottet om polisens utredning visar att ett brott har begåtts.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (842)
2020-10-13 Vad blir påföljden av att elda farliga ämnen i sin trädgård?
2020-10-09 Får man klä ut sig till ordningsvakt på halloween?
2020-10-06 Är det ett brott att underlåta att underlåta att ingripa när någon utsätts för brott?
2020-10-03 Är det olagligt att sola i bikini på allmän plats?

Alla besvarade frågor (85162)