FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott06/08/2017

Falsk- samt obefogad angivelse

Hej!

Min vän är misstänkt för olaga hot och misshandel av sin fru. Frun medgav i efter hand att hon kan ha missförstått alla händelser efter att ha fått bekräftat från vänner och närstående att han har varit mer ett hot för sig själv och inte andra, men att hon inte var medveten om det när hon väl genomförde anmälan. Hon har dragit sig ut ur utredningen och vill inte längre delta. Kan frun ändå åtalas för falsk anklagelse eller falsk tillvitelse trots att hon var säker då men inte är det längre? Kvinnan insåg aldrig makens psykiska mående och inser nu att hon kan ha missförstått vissa händelser och att hon aldrig insåg att hon har provocerat honom eller anmält honom med mening.

Båda parterna är mina vänner och mycket är missförstånd som kommer i samband med skilsmässa och vårdnadstvist men både målsägande och tilltalade har misstolkat allt och försöker hjälpa varandra nu. Jag vill inte att någon av de ska bli åtalade. Tilltalade, i det här fallet, maken har erkänt att han har höllt i en kniv som frun har påstått men att hotet och syftet var mer riktat mot honom men det insåg inte frun när hon väl genomförde anmälan.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Falsk angivelse (15:6 st. 1)
En förutsättning för att din vän ska ha begått falsk angivelse är att hon hade uppsåt till att ange sin man för brott, trots att hon visste att han var oskyldig. Hon måste även haft uppsåt till att fälla honom till ansvar. Då din vän ansåg att sin man var skyldig vid anmälningstillfället bedömer jag det som att uppsåtskravet inte är uppfyllt. Falsk angivelse utesluts därmed.

Obefogad angivelse (15:5 st. 2)
För att ha begått obefogad angivelse krävs det inte att gärningsmannen hade uppsåt. Istället finns det ett krav på vårdslöshet, vilket innebär att det är tillräckligt att anmälaren hade skälig anledning att tro att offret var oskyldig. Att maken höll en kniv mot frun är en omständighet som talar mot det. Då jag inte har tillgång till närmare omständigheter om händelseförloppet kan jag inte ge ett närmare svar än så.

Slutsats
Min bedömning är att din vän varken har begått falsk- eller obefogad angivelse.

_______________________________________________________________________________________________

Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo