Falsk angivelse/obefogad angivelse

2016-11-11 i Övriga brott
FRÅGA
Jag har blivit misshandlad utav en tjej, polis blev kallad till platsen och ett förhör samt en anmälan på henne gjordes. Nu har hon anmält mig och påstår att jag har misshandlat henne. Då jag precis innan misshandeln varit på lasarett och fått i mig lugnande tabletter kunde jag inte skydda mig själv eller göra något som helst självförsvar då hon misshandlade mig, utav fick helt enkelt "vänta tills hon kände sig färdig". Hur går jag tillväga nu? Kan jag göra ännu en anmälan för att hon har gjort en falsk anmälan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vi uppfattar din fråga som att du söker svar på vad som gäller då någon har upprättat en falsk polisanmälan. De brott som kan bli aktuella är falsk angivelse eller obefogad angivelse enligt 15 kap. 6 § brottsbalken (se här) och falsk tillvitelse eller vårdslös tillvitelse enligt 15 kap. 7 § brottsbalken (se här).

Falsk angivelse innebär att en person upprättar en falsk polisanmälan med avsikt att den anmälde ska bli dömd för ett brott. För falsk angivelse krävs även att anmälaren kände till att den anmälan som gjordes var falsk, och att personen i själva verket var oskyldig.

Om det inte kan visas att anmälaren kände till att personen var oskyldig, men anmälaren hade skälig anledning att anta detta, kan i stället brottet obefogad angivelse bli aktuellt. Det handlar helt enkelt om att man borde ha förstått att personen var oskyldig, och att man därmed har handlat vårdslöst genom att upprätta anmälan.

Om det inte kan visas att anmälaren hade för avsikt att få personen dömd för brottet, kan istället brottet falsk tillgivelse vara aktuellt. Detta betyder att någon hos en myndighet (exempelvis Polismyndigheten) falskt beskyller någon för ett brott i syfte att orsaka besvär för den anmälde.

Om det inte kan visas att den anmälde insåg att det var en osann beskyllning, men hade skälig anledning att anta detta, kan istället brottet obefogad angivelse bli aktuellt. Det handlar här om att man borde ha förstått att beskyllningen var osann, och att man därmed har handlat vårdslöst genom att framföra beskyllningen.

Ett krav för att någon ska kunna fällas för falsk angivelse eller falsk tillvitelse är alltså att anmälarens utsagor varit osanna, det är inte tillräckligt att åklagaren lägger ned åtalet på grund av bristande bevis.

I din situation kan det alltså vara fråga om något av dessa brott om den som anmälde dig visste eller borde ha vetat att det var en osann anmälan och denne ville få dig åtalad eller ville orsaka dig besvär. Den misshandel du blivit utsatt för och den falska anmälan utgör två olika brott. Du kan alltså göra ytterligare en polisanmälan avseende det brott som kan ha begåtts i och med den falska anmälan.

Vi hoppas att det löser sig på bästa sätt för dig, och om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till Lawline.

Detta svar är framtaget i samarbete med Lawline och Juriststudenternas rådgivning (JR). JR är en ideell grupp juriststudenter verksamma under Juridiska föreningen vid Umeå Universitet.

JR Umeå
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (888)
2021-01-12 Straffrättsligt ansvar för falskt larm
2021-01-11 Alla män är våldtäktsmän - hets mot folkgrupp?
2021-01-02 Nakenbilder mellan 17- och 28-åring
2020-12-31 Är det olagligt att köpa fotbilder av någon annan?

Alla besvarade frågor (88253)