Falsk angivelse och falsk tillvitelse

2015-02-10 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Min kompis har blivit anklagad för att ha misshandlat en tjej. På sitt jobb men jag vet att det är inte sant för han slår inte tjejer. Tjejen som påstod att hon blivit misshandlad har anmält honom. Men kan han anmäla henne för något?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Att oriktigt beskylla någon för att han begått ett brott, kan i sig utgöra ett brott. De brotten som främst är aktuella är falsk angivelse och falsk tillvitelse. Falsk angivelse betyder att någon, med uppsåt att få denna person fälld, anger denne för ett brott som kan leda till åtal, trots att man vet att denna person är oskyldig (15 kap. 6 § brottsbalken). En anmälan ska ha skett till relevant allmän myndighet, såsom till Polisen eller till åklagaren. Om kraven för falsk angivelse är uppfyllda, bör gärningsmannen (anmälaren) i första hand fällas till ansvar för detta brott. Skulle en anmälan vara av obestämd avfattning, är det mer träffande att tala om att det rör sig om falsk tillvitelse. Falsk tillvitelse handlar om att någon (till exempelvis Polisen) sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning (15 kap. 7 §). I detta fall rör det snarare om att en uppgift inte ensamt är avsedd att leda till åtal, men att uppgiften är besvärande för den anmälda.

För att någon ska kunna fällas till ansvar för falsk angivelse eller falsk tillvitelse krävs att anmälarens utsagor varit sanningslösa och att detta klarlagts. Det räcker inte med att åklagaren finner att bevisen är otillräckliga för att ett åtal ska väckas. Anmälaren måste ha ett uppsåt i förhållande till sin falska anmälan och för falsk angivelse krävs även att anmälaren har uppsåt till att fälla den oskyldige till ansvar. Emellertid kan anmälaren fällas till ansvar även om uppsåt inte finns. Då krävs att vårdslöhet föreligger och brotten kallas då obefogad angivelse respektive vårdslös tillvitelse.

Således leder detta till att om en ospecifik anmälan gjorts om ett visst brott, torde det vara fråga om falsk tillvitelse. Är uppgifterna bestämda och finns en avsikt om att få den oskyldige fälld, kan det istället röra sig om falsk angivelse. Tjejen i ditt fall kan alltså ha begått antingen brottet falsk tillvitelse eller falsk angivelse. Påföljderna för brotten är likadana och sträcker till fängelse i högst två år, och om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (786)
2020-07-04 Får man utge sig för att vara polis?
2020-07-02 När föreligger falsk angivelse och falsk tillvitelse?
2020-06-30 Rättsliga påföljder när naken man pratar med barn
2020-06-30 Brott vid filmning och spridning av film av barn som har samlag

Alla besvarade frågor (81705)