Falsk angivelse eller förtal?

2015-08-20 i Övriga brott
FRÅGA
Hej,Jag undrar vad som är skillnaden mellan falsk tillvitelse och förtal? Borde det inte vara samma brott, då man pekar ut någon för osann uppgift? Om någon falskeligen pekas ut som biltjuv, bli det förtal, falsk tillvitelse och ofredande? Eller någon av dom brotten? Jag undrar vad det blir för brott om man anmäler ett brott, och inte pekar ut någon gärningsman, utan anmäler bara händelsen och det visar sig vara påhittad anmälan. Blir det falsk tillvitelse? Man tillvitar ingen gärningsman, utan anmäler bara händelsen. Det är olagligt att göra falska anmälningar. Men om man anmäler ett brott där man pekar ut en gärningsman falskeligen, då borde det bli falsk tillvitelse. Men borde inte falsk tillvitelse och förtal ligga på samma paragraf?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Skillnaden mellan falsk tillvitelse och förtal

Förtal innebär att någon utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadsätt eller på något annat sätt lämnar någon uppgift som typiskt sätt utsätter den utpekade för andra människors missaktning, se BrB 5:1.

Falsk tillvitelse innebär att någon lämnar en osann uppgift där hen beskyller någon annan för brottslig gärning (eller för svårare brott än den beskyllde gjort sig skyldig till), påstår att det finns förvärrande omständigheter eller förnekar att det finns mildrande omständigheter, se BrB 15:7 st. 1. Angivelsen ska inte vara avsedd att leda till åtal utan tanken ska vara att trakassera eller besvära den som utpekas. Uppgiften ska rikta sig till det samhälleliga organ som ska ta upp anmälan, exempelvis åklagarmyndighet eller polismyndighet.

Falsk tillvitelse innebär alltså att man beskyller någon för en brottslig gärning. Även för förtal kan ett led vara att man pekar ut någon annan som brottslig men det måste inte vara det, eftersom det ”kan räcka” med att man istället hävdar att någon är klandervärd i sitt levnadssätt. Att peka ut någon såsom prostituerad, aktiv nazist eller narkoman är inte att påstå att personen är brottslig, men skulle kunna ses som att personen menas vara klandervärd i sitt levnadssätt.

För falsk tillvitelse krävs att man lämnar uppgiften till en viss myndighet, men för förtal krävs endast att man berättar för någon annan än den man berättar om.

För falsk tillvitelse krävs att uppgiften man lämnar är osann, men för förtal krävs inte att uppgiften är osann.

Om en handling är falsk tillvitelse eller förtal beror alltså på vad man påstår, till vem man riktar uppgiften och om det som man säger är sant eller inte. De borde alltså inte vara samma brott eller ligga under samma paragraf, eftersom det helt enkelt handlar om olika situationer. Förtal skyddar din personliga uppfattning om dig själv (din ”ära”), falsk tillvitelse skyddar människor från att andra ljuger om dem inför myndigheter.

Om någon falskeligen pekas ut som biltjuv

Om du pekar ut någon som biltjuv beror det (enligt ovan) på vem du riktar påståendet till och om det är sant att personen i fråga är biltjuv eller inte. Riktar du dig inte till aktuell myndighet eller är det sant att personen är biltjuv kan det inte bli fråga om falsk angivelse, däremot kan det bli aktuellt med förtal. Det kan inte bli fråga om ofredande, eftersom det för ofredande i princip krävs att offret blir fysiskt antastad på något sätt, se BrB 4:7.

Falsk anmälan

Om du anmäler ett brott utan att peka ut någon gärningsman, oavsett om det du anmäler är påhittat eller inte, så kan det alltså inte bli falsk tillvitelse eller förtal. Du pekar nämligen inte ut någon person som gärningsman. Om du gör en helt påhittad anmälan utan att peka ut någon kan det eventuellt röra sig om bedrägeri, se BrB 9:1, om du anmäler för att exempelvis för att få ut pengar från en försäkring.

Om du anmäler ett brott och pekar ut en gärningsman falskeligen, kan det handla om antingen falsk angivelse eller falsk tillvitelse, det beror på vilket syfte du har med utpekandet. Är syftet att den oskyldige ska åtalas och fällas till ansvar handlar det om falsk angivelse, se BrB 15:6. För falsk tillvitelse krävs (enligt ovan) att meddelandet inte är avsett att leda till åtal utan att bli besvärande för den utpekade.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (865)
2020-11-30 Hets mot folkgrupp mot etniska svenskar
2020-11-30 Hets mot folkgrupp genom profilbild?
2020-11-29 Är det olagligt att ta nakenbilder på sig själv som minderårig?
2020-11-28 Är rasism eller diskriminering ett brott, och hur bevisar man det?

Alla besvarade frågor (86875)