FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott27/02/2018

Falsk angivelse eller falsk tillvitelse när någon polisanmäler en oskyldig person

Min svärson, sambo med min dotter, beskyller mig för att ha gjort 4 anmälningar mot honom och hans familj till kommunen, miljö och hälsa och till soc. Han påstår att jag gjort anmälningarna i hans grannars namn och förfalskat deras namnteckningar.Han har skrivit kränkande om detta i ett offentligt inlägg på Facebook där han skrivit ut mitt namn och var jag bor. Han har i inlägget även lagt ut foton på dessa handskrivna anmälningar med myndigheternas stämplar på. Inlägget följs av en lång rad mycket kränkande kommentarer från hans vänner.

Jag har gjort polisanmälan, men ärendet har lagts ner utan utredning, jag har överklagat och begärt överprövning av åklagare, men fått till svar att åklagaren inte ser någon anledning att ändra polisens beslut.

Nu har svärsonen kontaktat mig på Messenger och visat foto på kopia av sin polisanmälan om bl a urkundsförfalskning mot mig. I anmälan har han bifogat handstilsprov som han påstår stämmer överens till 100%, och han har även anmält att jag är misstänkt för att ha skurit sönder däcken på hans bil. Jag är helt oskyldig till allt detta och har inte haft någon kontakt med familjen på drygt 5 år.

Är det verkligen inte brottsligt att offentligt anklaga någon och t o m polisanmäla någon för brott den inte begått? Jag bryr mig inte om ifall svärsonen blir straffad eller ej, men jag måste få bli rentvådd. Hur kan jag gå vidare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Från det du berättar kan jag utläsa främst två brott. Jag kommer nedan berätta vad dessa brott innebär och sedan göra en bedömning om varför din svärson kan ha gjort sig skyldig till brotten. Brotten jag nämner finns i brottsbalken (BrB).

Det finns två brott som handlar om att en person polisanmäler eller anger till myndighet att en oskyldig person har begått ett brott
Falsk tillvitelse
Om en person polisanmäler en oskyldig person med avsikten att den oskyldige ska bli dömd för brott kan handlingen utgöra brottet falsk angivelse enligt BrB 15 kap 6 §. Även om personen inte visste att den oskyldige var just oskyldig men kunde anta att hen var det så kan det utgöra ett brott. Det handlar då om obefogad angivelse, BrB 15 kap 6 § 2 st.

Eftersom din svärson har polisanmält dig för fler olika brott som du är oskyldig till så kan han ha gjort sig skyldig till falsk angivelse eller obefogad angivelse. Det avgörande mellan de två brotten blir om han när han gjorde anmälan visste om att du var oskyldig eller om han borde ha insett detta.

Det kan vara bra att veta att vid en eventuell rättegång måste åklagaren bevisa att din svärson visste om att du var oskyldig. Även om du vet att han visste det så kan det bli svårt att bevisa detta. I så fall borde det vara lättare att bevisa att han åtminstone borde ha insett att du var oskyldig (obefogad angivelse).

Falsk angivelse
Det andra brottet är falsk tillvitelse enligt BrB 15 kap 7 § 1 st. Brottet innebär att en person lämnar osanna uppgifter till en myndighet, exempelvis polisen. Om din svärson polisanmäler dig för att exempelvis trakassera dig så kan han göra sig skyldig till falsk tillvitelse. Även här finns det ett brott som inte har lika höga krav på vad din svärson visste. Om han inte insåg men borde ha insett att den information som han lämnade till myndigheten var osann kan han göra sig skyldig till vårdslös tillvitelse enligt BrB 15 kap 7 § 2 st.

Sammanfattningsvis kan din svärson ha gjort sig skyldig till brotten falsk/obefogad angivelse eller falsk/vårdslös tillvitelse. Det första brottet ses som allvarligare än det andra.

Om du vill ha upprättelse för det han har gjort mot dig så är min bedömning att det är dessa brott som du kan polisanmäla honom för.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Louise BergstrandRådgivare
Hittade du inte det du sökte?