FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott01/09/2017

Falsk angivelse

Hej, jag har en bekant som är åtalad för grov kvinnofridskränkning mot sin förra sambo. De har ett barn tillsammans och det pågår en vårdnadsutredning. Nu har det visat sig att förra sambon polisanmälde honom bara för att få ensam vårdnad. Annars hade hon inte gjort det (finns sms-bevis). Så min fråga är om det ändrar utgångspunkten i brottsmålet? I mina öron klingar det illa att hon inte anmälde för att hon kände sig kränkt och misshandlad, utan enbart för att ha större chans till ensam vårdnad. Vad tror ni?

Lawline svarar

Hej,

för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.

Den man som begår brottsliga gärningar enligt brottsbalken mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden och dessa gärningar har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, döms för grov kvinnofridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. 4 kap. 4 a § 2 st. BrB

Om din bekant gjort sig skyldig till detta kan han dömas. Om det dock visar sig att detta är ett påhitt från den förra sambons sida kan han självklart inte dömas.

Dessutom kan den förra sambon dömas för falsk angivelse till fängelse i högst två år om denna anmäler din vän för ett brott som hon vet att han är oskyldig till. 15 kap. 6 § BrB

MVH

Zinar BudakRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo